Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Oppivelvollisuuden laajentamissuunnitelmassa on edetty pohtimaan, miten opintojen maksuttomuus toteutetaan

Oppivelvollisuuden uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. TIMO HARTIKAINEN / LEHTIKUVA
STT

STT

Oppivelvollisuuden laajentamisessa on edetty pohtimaan, miten toisen asteen koulutuksen maksuttomuus toteutetaan, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uudistusta valmistelevalle seurantaryhmälle esiteltiin keskiviikkona kaksi vaihtoehtoista maksuttomuuden mallia.

Toisessa mallissa oikeus maksuttomaan koulutukseen jatkuisi neljä vuotta tutkintokoulutuksen suorittamisen aloittamisesta. Lisäksi tutkintokoulutusta mahdollisesti edeltävä nivelvaiheen valmistava koulutus olisi maksutonta yhden vuoden ajan.

Toisessa mallissa opiskelijalla olisi oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen sen kalenterivuoden loppuun saakka, kun hän täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskisi sekä tutkintotavoitteista koulutusta että nivelvaiheen koulutusta.

Uudistus muuttaa nuorten koulutusta vuonna 2005 syntyneistä lähtien

Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen on tarkoitus toteuttaa ensimmäisen kerran niiden oppivelvollisten kohdalla, jotka aloittavat syksyllä 2021 toisen asteen opinnot. Lähtökohtaisesti ensimmäinen ikäluokka olisivat vuonna 2005 syntyneet.

Hallituksen uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen.

– Kaikille maksuton ja yhdenvertainen peruskoulu on yksi Suomen menestystarinan kulmakivistä ja nyt se on saamassa arvoisensa päivityksen, sanoo opetusministeri Li Andersson (vas.).

– Ammatillisen koulutuksen, lukioiden ja kansanopistojen maksuttomuus oppivelvollisille poistaisi esteitä toisen asteen tutkinnon suorittamisen tieltä ja lisäisi koulutuksen tasa-arvoa, Andersson lisää.

Ehdotusten mukaan opetuksen lisäksi myös oppimateriaalit ja työvälineet olisivat maksuttomia toisen asteen opiskelijalle. Niiden tarjoaminen opiskelijoille olisi koulutuksen järjestäjän velvollisuus.

Poikkeuksena maksuttomuuteen olisivat esimerkiksi soittimet ja urheiluvälineet, joita tarvitaan erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa.

Toisen asteen opiskelijoiden koulumatkoja ehdotetaan korvattavaksi Kelan maksaman koulumatkatuen puitteissa. Tukeen oikeuttavan koulumatkan raja laskettaisiin 10 kilometristä 5 kilometriin. Samalla luovuttaisiin 54 euron kuukausittaisia matkakustannuksia koskevasta rajasta.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka