Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Syke: Ilmastopäästöt vähentyneet lähes kaikissa kunnissa, kuntakohtaiset erot suuria

Erot päästöissä voivat olla suuria myös maakunnittain tarkasteltuna. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA
STT

STT

Ilmastopäästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa Suomen kunnissa vuodesta 2005. Keskimäärin vähennys on ollut 15 prosenttia, mutta kuntien asukaskohtaiset päästöt vaihtelevat huomattavasti.

– Väheneminen on aika maltillista. Se ei suoraan sanottuna riitä luonnontieteellisesti ajateltuna ilmastokatastrofin estämiseen eikä myöskään Suomen ja monien kuntien omien kovien tavoitteiden saavuttamiseksi, sanoi erityisasiantuntija Johannes Lounasheimo Sykestä tiedotustilaisuudessa.

Suurimmat päästövähennykset ovat vuoteen 2005 verrattuna yli 50 prosenttia. Toisaalta joissakin kunnissa päästöt ovat kasvaneet.

Lounasheimo kuitenkin muistuttaa, että kunnat ovat todella erilaisia keskenään. Esimerkiksi elinkeinorakenne ja maantieteellinen sijainti vaikuttavat päästöihin ja niiden vähenemiseen.

– On selvää, että ihan samanlaista ilmastopolitiikkaa tai sen täytäntöönpanoa ei välttämättä ole kunnissa mielekästä tehdä, hän sanoo.

Erot päästöissä voivat olla suuria myös maakunnittain tarkasteltuna. Esimerkiksi asukasta kohti lasketut henkilöautoliikenteen päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2005 Uudellamaalla 21 prosenttia, kun taas Lapissa, Kainuussa sekä Pohjois- ja Etelä-Savossa vähennys on ollut 12 prosenttia.

Suomen ympäristökeskus (Syke) on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille vuosille 2005–2017. Päästöt on laskettu ensimmäistä kertaa kaikille kunnille yhdenmukaisella, uudella laskentamenetelmällä. Jatkossa tulokset päivitetään vuosittain.

Kuntien päästöjä ovat vähentäneet merkittävästi sähkön päästöjen pieneneminen, uudistukset kaukolämmön tuotannossa ja tuulivoiman rakentaminen. Öljylämmityksen päästöt ovat vähentyneet melko tasaisesti kaikissa kunnissa, millä on huomattava merkitys koko maan tasolla.

Uuden päästölaskennan mukaan Suomen kunnissa eniten päästöjä aiheutuu tieliikenteestä, maataloudesta, kaukolämmöstä ja sähkönkulutuksesta.

"Laskennan avulla kunnat voivat arvioida entistä tarkemmin päästönsä"

Henkilöautojen päästöihin vaikuttavat kuntiin ja maakuntiin rekisteröityjen ajoneuvojen lukumäärä, niiden ajosuoritteet ja ominaispäästöt. Uudellamaalla autot ovat selvästi uudempia ja vähäpäästöisempiä kuin muissa maakunnissa.

Kaukolämmön päästöjen kehityksessä vaihteluväli on huomattavan suuri. Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Savossa asukaskohtaiset kaukolämmön päästöt ovat vähentyneet yli 40 prosenttia. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla päästöt taas ovat kasvaneet. Laskennallisesti päästöjä ovat vähentäneet fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopolttoaineilla ja jätteillä sekä hukkalämpöjen hyödyntäminen ja lämpöpumppujen käyttöönotto. Joissakin kunnissa polttoainevalinnat kaukolämmössä ovat voineet myös kasvattaa päästöjä.

– Laskennan avulla kunnat voivat arvioida entistä tarkemmin päästönsä ja kohdentaa toimenpiteitä tehokkaammin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi, Lounasheimo sanoo.

– On tärkeää, että meillä on luotettava, läpinäkyvä ja yhteisesti hyväksytty malli, jolla kuntien päästökehitystä seurataan, hän jatkaa.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka