Käräjäoikeus antaa ratkaisun Helsingin kaupungin ja Siemensin automaattimetrokiistasta – käsittely kestänyt vuosia

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa Siemensin ja Helsingin kaupungin kiistasta, joka koskee mönkään mennyttä metron automatisointihanketta.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL ja Siemens tekivät hankesopimuksen Helsingin metron automatisoinnista vuonna 2008 ja länsimetron automatisoinnista vuonna 2009. Automatisointihanke kuitenkin takkusi ja osapuolet riitautuivat. Lopulta vuoden 2015 alussa HKL purki sopimukset Siemensin kanssa. Siemensin mukaan sopimusten purkuun ei ollut perusteita.

Riita-asia tuli vireille Helsingin käräjäoikeuteen vuonna 2015 ja pääkäsittely alkoi syksyllä 2018. Viime vuonna oikeus antoi välituomion, jonka mukaan HKL:llä oli oikeus purkaa automatisointia koskenut sopimus kokonaan, koska Siemens oli rikkonut sopimusta muun muassa viivästyneillä toimituksilla. Siemensin sopimusrikkomus ei oikeuden mukaan kuitenkaan ollut tahallinen tai törkeän tuottamuksellinen.

Välituomion mukaan myös HKL syyllistyi asiassa sopimusrikkomukseen, kun se purki myös metrovarikon automatisointia koskeneen hankintasopimuksen. Lisäksi HKL rikkoi Helsingin metron automatisoinnista tehtyä hankintasopimusta, kun se jatkoi Siemensin toimittamien osien käyttöä vielä sen jälkeen, kun oli ilmoittanut Siemensille sopimuksen purusta, oikeus katsoi.

Nyt annettavassa lopullisessa käräjätuomiossa oikeus ottaa kantaa muun muassa korvausvaatimuksiin, jotka ovat molemmilla osapuolilla olleet mittavat. Pelkästään oikeudenkäyntikulut nousevat miljooniin euroihin.

Välituomio oli lähes 500-sivuinen

Oikeudenkäynti ja ratkaistavien kysymysten määrä on ollut poikkeuksellisen laaja. Tästä kertoo sekin, että välituomio oli lähes 500-sivuinen.

Oikeus kiinnitti välituomiossa huomiota siihen, että Helsingin metron automatisointi oli ainutlaatuinen projekti. Hankintasopimuksen tekemisen aikaan vastaavaa vanhan junakaluston muuttamista täysautomaattiseksi ei ollut tehty missään muualla maailmassa.

Projektin aikana vanhojen junien täysautomatisointi muodostuikin merkittäväksi ongelmaksi.

– Kumpikin osapuoli on tiennyt, että olemassa olevat junat ovat vanhoja eivätkä sellaisenaan sovellu miehittämättömään ajoon. Kumpikaan ei esitetyn selvityksen perusteella ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista ole tehnyt erillistä analyysia siitä, mitä vanhojen junien automatisointi käytännössä on tarkoittanut. Hankintasopimuksessa ei ole sovittu Siemensin järjestelmän kannalta vanhoilta junilta vaadittavista ominaisuuksista eikä siitä, että HKL tekisi juniin muutoksia automatisointia varten, välituomiossa kirjoitetaan.

Oikeuden mukaan keskeinen ongelma oli se, että osapuolet olivat ymmärtäneet eri tavoin sopimuksen tarkoituksen koskien toimituslaajuutta.

– Toimituslaajuuserimielisyys on ensisijaisesti merkinnyt riitaisuutta siitä, kummanko osapuolen vastuulle ovat jääneet se merkittävä työ ja ne kustannukset, jotka ovat aiheutuneet siitä, että junat eivät sellaisenaan olekaan olleet valmiita liitettäväksi Siemensin järjestelmään ja siitä, ettei olemassa olleesta junakalustosta ole ollut automatisoinnin edellyttämää turvallisuusselvitystä eikä edes riittäviä asiakirjoja tai tietoja niiden turvallisuutta osoittavista ominaisuuksista, välituomiossa todetaan.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka