Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Vasemmistoliiton Andersson patistaa kuntia yhteistyöhön koulutuksen järjestämisessä – etäyhteyksistä haettava ratkaisuja pikkukoulujen tueksi

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson patistaa kuntia tekemään yhteistyötä opetuksen ja koulutuksen järjestämisessä. Vesa Moilanen / LEHTIKUVA

Susanna Jääskeläinen / STT

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson patistaa kuntia tekemään yhteistyötä opetuksen ja koulutuksen järjestämisessä sen sijaan, että ne kilpailevat oppilaista koulujensa säilyttämiseksi.

– Pitäisi pyrkiä yhteistyössä huolehtimaan siitä, että laadukas perusopetus säilyy mahdollisimman kattavana myös alueellisesti. Mieluummin yhteistyön kuin kilpailuasetelman kautta, Andersson sanoo.

Opetusministerin tehtävästä perhevapaalla oleva Andersson ei innostu ajatuksesta, että kouluverkkoa pidettäisiin yllä valtion tuella. Sen sijaan esimerkiksi etäyhteyksistä pitäisi hakea mahdollisuuksia yhteistyöhön pienempien ja isompien koulujen välillä.

Jos koulussa ei ole tietyn aineen pätevyyttä omaavaa opettajaa, niin toisessa kiinteistössä oleva opettaja voitaisiin digitaalisia välineitä hyödyntäen saada opettamaan myös pienemmän koulun oppilaita.

– Näen, että tässä on paljon kehitettävää ja mahdollisuuksia.

Andersson sanoo, että vasemmistoliitto on kyllä useinkin puolustanut kyläkouluja paikallisesti, mutta suoraan korvamerkittyyn valtion rahoitukseen niiden tukemiseksi hän ei usko.

– Jos halutaan korvamerkitä rahaa johonkin kohtaan opetusjärjestelmässä, niin löydän aika monta muutakin kohtaa mihin korvamerkitsisin, Andersson sanoo.

Kuntien satsattava lukutaitoon

Anderssonin mukaan avainasia opetuksen laadun kannalta on riittävä perusrahoitus, jolla ryhmäkoot saadaan pidettyä kouluissa tarpeeksi pieninä ja pätevien opettajien ja aikuisten määrä riittävän suurena.

– Jotta onnistutaan kääntämään perusopetuksen huolestuttava kehitys, se lähtee paljon kuntatason päätöksistä. Lukutaidon vahvistaminen, siihen panostaminen on yksi olennaisen tärkeä toimenpide, jossa kuntapäättäjillä on oikeastaan kaikki tarvittavat työkalut pakissaan: kuntien vastuulla on niin varhaiskasvatus, esiopetus kuin myös kirjastot ja perusopetus. Yhteistyöhön kannattaa voimakkaasti panostaa.

Vasemmistoliitto puhuu kuntavaaliohjelmassaan palvelujen parantamisesta koronan jälkihoitovaiheessa ja nostaa esiin etenkin lasten ja nuorten asiaa. Kunnat tulevat hänen mukaansa olemaan keskeisessä roolissa siinä, miten lähdetään paikkaamaan lasten ja nuorten keskuudessa syntynyttä hyvinvointi- ja oppimisvajetta.

– Olen ollut erittäin pettynyt siihen, minkä tyyppisiä ratkaisuja monissa isoissa kunnissa on tehty viime syksynä valtuustojen budjettikäsittelyjen yhteydessä. Samaan aikaan kun kaikki puolueet sanovat julkisuudessa valtakunnan tasolla olevansa hyvin huolissaan nuorten hyvinvoinnista ja koronakriisin synnyttämästä oppimisvajeesta, muun muassa Turussa, Espoossa ja Helsingissä hyväksytään budjetteja, joissa leikataan koulutuksen resursseista – myös SDP:n ja vihreiden äänillä, Andersson huomauttaa.

Myös vanhustenhoidon kriisi vaatii Anderssonin mukaan yhä toimia.

Hoitojonojen poisto kannattaa

Vasemmistoliitto ajaa vaaliohjelmassaan myös terveyskeskusmaksujen ja hoitojonojen poistoa. Anderssonin mukaan maksujen poiston on oltava mahdollista muuallakin, kun kerran Helsinki on onnistunut sen tekemään.

Hoitojonojen poistosta taas voi odottaa säästöjä sitä kautta, että kun hoitoa saadaan ajoissa, ei sitä niin usein jouduta antamaan kalliimman erikoissairaanhoidon puolella.

Andersson uskoo sote-uudistuksen toimivan tähän suuntaan, kun sekä perus- että erikoistason terveydenhuollosta vastaa jatkossa sama taho eli hyvinvointialue, jonka kannattaa tällöin panostaa perustasoon hillitäkseen kalliimman erikoistason kustannuksia.

– Suomessa valitettavasti pienituloiset julkisia palveluja käyttävät pääsevät lääkärin vastaanotolle huomattavan paljon huonommin kuin esimerkiksi työterveyden piirissä olevat henkilöt, jotka ovat tottuneita siihen, että ajan saa samalle päivälle. Kunnallisella puolella suurissa kaupungeissa terveyskeskuslääkärin vastaanotolle jonot voivat olla jopa kuukauden mittaisia, mikä on selvästi liian paljon.

Verotukseen remontti palvelujen parantamiseksi

Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelma puhuu monenlaisista satsauksista palveluihin. Anderssonin mukaan ajatuksena ei ole toteuttaa niitä velkarahalla, vaan puolue esitteli vaaliohjelman rinnalla vero-ohjelman, jossa se esittää muun muassa ansio- ja pääomatulojen yhdistettyä verotusta tehdäkseen myös pääomatuloverotuksesta aidosti progressiivista.

– Haluamme osoittaa, millä tavalla on mahdollista verotuksellisilla ratkaisuilla kerätä lisää rahaa hyvinvointipalveluiden vahvistamiseen Andersson sanoo.

Hallituksen pitäisi ensi kuun puoliväliriihessä kääntää katsetta siihen, millä aikataululla ja miten taloutta aletaan tasapainottaa koronakriisin aikana paisuneen velkataakan jäljiltä.

Anderssonin näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei näytä siltä, että sopeuttamista olisi perusteltua aloittaa tämän vaalikauden aikana.

– On vaikea nähdä, että talous elpyisi niin nopeasti tästä, että me ehtisimme jo elvyttävästä politiikasta sopeuttamisvaiheeseen tämän vaalikauden aikana. Ei ole myöskään suomalaisen elinkeinoelämän etu, jos aletaan sopeuttamaan väärään aikaan, Andersson huomauttaa.

Keskusta ja vasemmistoliitto ovat ehtineet jo viime viikkoina julkisuudessa sanailla talouspolitiikan linjasta ja erityisesti osinkoverosta.

– Minusta pitää rehellisesti todeta ja keskustan on hyvä olla tietoinen siitä, et jos sopeutustoimista halutaan keskustella, niin veroratkaisut ovat pöydällä ja piste. Sellaista maailmaa ei ole, jossa sopeutuksesta puhuttaisiin vain menoleikkauksina.

Ei lukkoon lyötyä tavoitetta kevään työllisyyspäätöksistä

Hallituksen on määrä tehdä riihessä myös uusia päätöksiä työllisyyden nostamiseksi. Aiemmin tässä kuussa vasemmistoliitto torppasi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen suulla puuttumisen ansiosidonnaisen päivärahan kestoon.

Andersson sanoo toivovansa, että ratkaisuja voitaisiin löytää esimerkiksi paikallisesta sopimisesta sekä pienemmistä keinoista kuten ulosoton suojaosan korottamisesta. Andersson ei suoralta kädeltä kuittaa myöskään keskustan näkemystä, jonka mukaan riihessä on tehtävä päätökset työllisyyden vahvistamisesta 20 000–30 000 lisätyöllisellä.

– On selvää, että lisää työllisyystoimia pitää tulla kehysriihestä, mutta mitään tiukkaa lukumäärällistä tavoitetta me emme ole lyöneet lukkoon.

Riihen takana häämöttää myös Anderssonin paluu opetusministerin tehtävään, mutta tarkkaa päivämäärää hän ei ole vielä päättänyt.

– Olen sanonut, että kevään jälkeen.

Kommentoi

Mainos: Kotkan Asunnot

Vuokra-asuntoja kaikkiin elämänvaiheisiin

Palvelut

Ruokapaikka