Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Suomalaiset uskovat Sitran selvityksessä voivansa vaikuttaa tulevaisuuteen

Kaksi kolmesta vastaajasta arvioi koronan vaikuttavan omaan näkemykseensä tulevaisuudesta. Eniten korona on vaikuttanut naisten ja heikommin toimeentulevien näkemyksiin. -KOIVISTO ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

STT

Suomalaisista pääosa arvioi, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Sitran selvityksestä ilmenee, että mahdollisuuksiin vaikuttaa uskovat erityisesti nuoret, korkeasti koulutetut ja hyvin toimeentulevat.

Noin joka toinen Sitran Tulevaisuusbarometrin vastaaja kokee tulevaisuuden välillä innostavana, välillä pelottavana. Joka kymmenes näkee tulevaisuudessa paljon uhkia.

Kaksi kolmesta vastaajasta arvioi koronan vaikuttavan omaan näkemykseensä tulevaisuudesta. Eniten korona on vaikuttanut naisten ja heikommin toimeentulevien näkemyksiin.

Kysyttäessä asioita, joiden haluttiin toteutuvan tulevaisuudessa, kärkeen nousivat hyvinvointivaltion säilyttäminen, työpaikkojen syntyminen, ilmasto- ja ympäristötoimet, julkisen talouden tasapaino ja pandemioihin varautuminen.

Tulevaisuus ylipäätään kiinnosti lähes kaikkia vastaajia joka puolella maata.

Vastauksissa oli alueellisia eroja. Oman asuinkunnan tulevaisuus arvioidaan parhaimmaksi Pirkanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla, huonoimmaksi Etelä- ja Pohjois-Savossa, Etelä-Karjalassa, Kainuussa, Satakunnassa ja Kymenlaaksossa.

Näkemykseen vaikuttaa erityisesti asuinkunnan odotettu asukkaiden määrän muutos.

Barometrissa oli noin 3 800 vastaajaa.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka