Pääkaupunkiseudulla siirrytään osittaiseen lähiopetukseen toisella asteella, voimassa olevat rajoitukset jatkuvat maaliskuun loppuun

Pääkaupunkiseudulla siirrytään rajatusti osittaiseen lähiopetukseen toisella asteella, ja voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia jatketaan pääsääntöisesti maaliskuun loppuun. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi torstaina myös, että alueella valmistaudutaan ottamaan käyttöön uuden tartuntatautilain mahdollistamia toimivaltuuksia. Linjauksia ja niiden vaikutuksia arvioidaan jatkuvasti ja muutetaan tarvittaessa nopeallakin aikataululla.

Tiedotteen mukaan Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeissa toinen aste siirtyy rajatusti lähiopetukseen maaliskuun alussa siten, että korkeintaan puolet lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista on vuorollaan lähiopetuksessa. Lukiot huolehtivat opetuksen järjestelyistä niin, että terveysturvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä noudatetaan lähiopiskelussa täysimääräisesti ja että yksittäiselle opiskelijalle ei tule pitkiä etäopintojaksoja.

Ryhmän päätöksen mukaan kaikki ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat opiskelijat siirtyvät etäopetukseen maaliskuun alussa ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi. Tällaisia opiskelijoita ovat esimerkiksi abiturientit, joilla on jäänyt rästisuorituksia sekä toisen vuosikurssin opiskelijat, jotka aloittavat nyt ylioppilaskirjoitukset.

Ammatillisessa koulutuksessa siirrytään opetusjärjestelyihin, joissa kolmasosa opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa. Lähiopetus toteutetaan terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti. Osa opiskelijoista on työelämässä oppimassa, jolloin noudatetaan työnantajan terveysturvallisuuteen liittyviä ohjeita.

Myös Kauniainen seuraa linjausta rajattuun lähiopetukseen siirtymisestä.

Ryhmä puoltaa THL:n suositusta kokoontumisrajoituksista

Nyt voimassa olevat, koronakoordinaatioryhmän aiemmin linjaamat rajoitukset ja suositukset yksityistilaisuuksien järjestämisestä, julkisten tilojen käytöstä, harrastustoiminnasta ja etätyöstä jatkuvat maaliskuun loppuun. Myös kasvomaskin käyttöä suositellaan edelleen kaikille yli 12-vuotiaille.

Lisäksi koronakoordinaatioryhmä yhtyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin suositukseen siitä, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekisi päätöksen yli kuuden hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen kieltämisestä mahdollisimman pian kuukauden ajaksi.

Uuden tartuntatautilain toimivaltuuksia valmistaudutaan käyttämään

Koronakoordinaatioryhmä kertoo myös, että sen alueella valmistaudutaan ottamaan käyttöön uuden tartuntatautilain mahdollistamia toimivaltuuksia, joissa säädetään yleisölle avoimien tilojen käytön järjestämisestä siten, että asiakkaiden on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Alueella kaikki yleisölle avoimet asiakastilat, lasten ja nuorten harrastusten vuoroja lukuun ottamatta, on edelleen suljettu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupunkien kaikkia kulttuuritaloja, museoita ja nuorisotiloja. Myös työväenopistojen toiminta on keskeytetty.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Myös esimerkiksi välttämätön asiointikoneiden käyttö kirjastoissa ja vähävaraisten kasvomaskijakelu jatkuu.

Aikuisten harrastustoimintaa ei edelleenkään järjestetä kaupunkien hallinnoimissa sisä- tai ulkotiloissa. Myös yksityisten toimijoiden suositellaan pitävän kaiken aikuisten harrastustoiminnan keskeytettynä.

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Työpaikoilla tulisi noudattaa turvallisuusohjeita ja porrastaa ruokailuja ja kahvitaukoja.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka