Hallituksen kolme koronatasoa tiukentavat rajoituksia askel askeleelta

Hallitus varautuu voimakkaasti leviävään koronavirusmuunnokseen ja haluaa estää ennakoivasti viruksen leviämistä. Siksi hallitus täydentää koronahybridistrategian toimintasuunnitelmaa kolmella kokonaisuudella, jotka luokitellaan eritasoisiksi.

Tällä hetkellä Suomi on tasolla yksi, jolloin kaikki leviämisvaiheen toimenpiteet on otettava täysimääräisesti käyttöön leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Voimassaolevien rajoitusten on pysyttävä vähintään nykyisellä tasolla.

– Mikäli muuntovirus lisääntyy alueellisesti ja määrällisesti niin, että epidemian leviämisen estäminen vaatii välittömiä toimia, siirrytään tasolle kaksi, sanoi pääministeri Sanna Marin (sd.) tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Tasolle kaksi siirrytään, kun THL arvioi, että epidemian leviämisessä ollaan siirtymässä valtakunnallisesti kiihtymisvaiheeseen ja jos epidemian leviämisen estäminen vaatii välittömiä toimia, eivätkä rokotukset ole saaneet vielä riittävää kattavuutta.

Koronaepidemian leviämisvaiheessa ovat THL:n kokoamien tietojen mukaan sairaanhoitopiireistä Hus-alue, Kymenlaakso, osa Päijät-Hämeestä, Kanta-Häme ja Varsinais-Suomi.

Perustasolla ovat ainoastaan Satakunta, Keski-Pohjanmaa, Itä-Savo ja Lappi. Loput sairaanhoitopiireistä ovat kiihtymisvaiheessa.

THL huomauttaa, että koronatilanne voi vaihdella merkittävästi sairaanhoitopiirin sisälläkin.

Taudin ilmaantuvuusluvut ovat korkeimmat Helsingin ja Uudenmaan (Hus), Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä. Ilmaantuvuusluku kuvaa tapausten määrää sataatuhatta asukasta kohden kahden edeltävän viikon ajalta. Esimerkiksi Husissa luku on noin 120. Alhaisin ilmaantuvuusluku, kymmenen, on Itä-Savossa.

Kakkostasolla kontakteja entistä vähemmäksi

Tasolla kaksi kaikkien alueiden tulee ottaa käyttöön leviämisvaiheen suositukset.

– Siirrymme siis alueellisesta lähestymistavasta jälleen kohti valtakunnallista epidemian torjuntaa.

Tasolla kaksi tavoitteena on nopea ja voimakas kontaktien vähentäminen määräajaksi koko maassa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan tasolla kaksi kokoontumisrajoitusten suurinta sallittua henkilömäärää voidaan pienentää.

– Toimenpiteet koskisivat myös opetusta. Peruskoulun yläluokat voivat siirtyä etäopetukseen. Tämä olisi kuitenkin viimesijainen toimenpide, Kiuru sanoi.

Ryhmäharrastukset olisi tasolla kaksi keskeytettävä ja maksimaalinen etätyösuositus ja laajin maskisuositus tulisi käyttöön koko maassa.

Tasolle kaksi siirtyminen vaatisi Kiurun mukaan valtioneuvoston erillistä puoltoa.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas.) muistuttaa, että lasten ja nuorten oppimismahdollisuuksista ei ole varaa tinkiä.

– Etäopetus asettaa osan lapsista ja nuorista haavoittuvaiseen asemaan, mikäli kotona ei ole tarjolla riittävää oppimisen ja arjen tukea. Siksi peruskoulun yläluokkien siirtyminen etäopetukseen on uuden strategian viimesijainen toimenpide, joka voidaan ottaa käyttöön vain, jos tartuntatautilainsäädännön mahdollistamat muut toimet on jo päätetty hyödyntää, Saramo sanoi tiedotteessa.

Kolmostasolla poikkeusolot käyttöön

Tasolla kolme otetaan käyttöön poikkeusolot ja liikkumisrajoitukset edellisten toimien lisäksi. Tätä vältetään Marinin mukaan viimeiseen asti.

Tiedotustilaisuudessa Marin huomautti, että mikäli ulkonaliikkumiskieltoihin tai liikkumisrajoituksiin jouduttaisiin, pitäisi niiden olla aivan välttämättömiä. Tällöin käytössä olisivat poikkeusolojen ja valmiuslainsäännön mukaiset toimivaltuudet.

– Käytännössä olisi kyse sellaisesta tilanteesta, jossa näillä muilla rajoituksilla, jotka sitä ennen olisi otettu täysimääräisesti käyttöön, ei enää pystyttäisi tautia pitämään hallinnassa, Marin sanoi.

– Pyrimme tekemään ennakolta riittävän voimakkaita toimenpiteitä, jotta emme joutuisi ottamaan tasoa kolme käyttöön, emmekä joutuisi turvautumaan tämänkaltaisiin toimiin, joilla rajoitetaan ihmisten perusoikeuksia hyvin perustavanlaatuisella tavalla, Marin jatkoi.

Marinin mukaan hallitus on linjannut, että aikuisia koskevat rajoitukset tehdään ennen lapsia ja nuoria. Tähän hallitus on saamassa lisää välineitä, kun eduskunta saa tartuntatautilain muutokset käsitellyksi. Lakimuutos voisi tulla voimaan tällä tietoa helmikuun puolivälissä.

Ravintolarajoituksia pohditaan uudestaan

Hallitus päätti Kiurun mukaan myös muista toimista, joilla epidemiatilannetta pyritään hillitsemään. Näitä ovat muun muassa testausstrategian päivittäminen ja jäljityksen laajentaminen sekä ravintoloita koskevat rajoitukset.

Ravintoloita koskevilla rajoituksilla voidaan Kiurun mukaan välttää, että lasten ja nuorten elämää jouduttaisiin rajoittamaan entisestään.

– Aikuisten osalta tarkastellaan kaikki mahdolliset toimet, joilla voimme vähentää kontakteja, jotta lasten ja nuorten osalta näihin kovimpiin toimiin ei pitäisi heti ensisijaisesti turvautua.

Ravintoloita koskeva sääntely on Kiurun mukaan uusittava helmikuun loppuun mennessä, sillä uuden sääntelyn on oltava voimassa jo maaliskuun alussa. Hybridistrategian päivittäminen johtaa hänen mukaansa siihen, että jos tasolle kaksi siirrytään, leviämisvaiheen rajoitukset koskevat myös ravintoloita jokaisessa maakunnassa.

– Tältä osin tätä kokonaisuutta tarkastellaan suhteessa punniten haittoja eri väestöryhmiin, ja kuten todettu, aikuisia koskevista rajoituksista on lähdettävä liikkeelle.

Kiuru muistuttaa, että ravintolarajoitukset ovat valtioneuvoston päätettävissä, joten niitä ei sen vuoksi sisällytetty maanantaina esiteltyyn päivitettyyn hybridistrategiaan.

Tavoitteena oikea-aikainen toiminta

Kiurun mukaan tavoitteena on oikea-aikainen ja ennakoiva toiminta, jolla viruksen leviäminen tukahdutetaan.

– Nämä toimet ovat alussa nykylainsäädännöllä tehtäviä, ja myöhemmin turvaudutaan entistä tiukempiin toimiin, jos se on tarpeen, Kiuru sanoi.

Leviämisvaiheessa oleville alueille on Kiurun mukaan jo nyt syytä ottaa käyttöön maksimaalinen etätyötyösuositus ja laajin kasvomaskisuositus.

Perjantaina hallitus tiukensi rajanylityksiä siten, että esimerkiksi vain välttämätön työmatkaliikenne sallitaan. Päätökset tulevat voimaan keskiviikkona.

Rokottamisiin löydettävä nopea ratkaisu

Rokotusohjelma etenee tällä hetkellä varsin hitaasti. Rokotevalmistaja AstraZenecan ilmoitus aiemmin sovittua pienemmästä rokotteiden toimitusmäärästä on Marinin mukaan erittäin huolestuttavaa.

Tilanteeseen pyritään hänen mukaansa puuttumaan yhteisesti EU:n jäsenvaltioiden tasolta.

– Myös meidän osaltamme tulee lähtemään hyvin vahva viesti siitä, että ne määrät joita aikaisemmin on ilmoitettu ja jotka on luvattu, niin niistä pitäisi pitää kiinni, Marin sanoi.

Marinin mukaan hallitus käsittelee tällä viikolla neuvotteluissaan työterveyshuollon mukaan ottamista rokotusten antamiseen. Pyrkimyksenä on tehdä hahmotelma rokotusaikataulusta, vaikka valmistajien tuotanto- ja toimitusvaikeuksien vuoksi lopullisesta rokotusaikataulusta on vielä paljon epävarmuutta. Keskusteluja rokotuksista on Marinin mukaan käyty myös kaupunkien kanssa.

– Pääasiassa viesti oli se, että kunnat ovat hyvin varautuneet massarokotusten aloittamiseen mutta erityisesti tätä aikataulua ja varmuutta rokote-erien saapumisesta kaivattaisiin, Marin kertoi.

Koronarokotteita on annettu kaikkiaan runsaat 110 000 annosta. Ensimmäisen annoksen saaneita on noin 106 000, ja molemmat annokset on pistetty yli 4 000 ihmiseen.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka