Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Yle joutuu rajoittamaan tekstimuotoisia juttujaan verkossa – Medialiiton Vesa-Pekka Kangaskorven mukaan esityksessä uudeksi Yle-laiksi on vielä korjattavaa

Lakiesitys: Medialiiton Vesa-Pekka Kangaskorpi pitää esitystä uudeksi Yle-laiksi merkittävänä.

Vesa-Pekka Kangaskorven mukaan Medialiitossa harkittiin pitkään kantelua Yle-lain muuttamiseksi. Torstaina annettu hallituksen lakiesitys osoittaa, että kantelulla oli hyvät perusteet, Kangaskorpi sanoo. Taina Ristikivi

Iiro-Matti Nieminen / STT,29Mikko Välimaa / Uutissuomalainen

Yleisradion verkkouutisointiin on tulossa rajoituksia. Hallituksen torstaina antaman lakiesityksen mukaan Yleisradion tekstimuotoiset verkkosisällöt on sidottava nykyistä tiukemmin Ylen audio- tai videojuttuihin.

Esityksen mukaan Yle ei saa julkaista tekstimuotoisia juttuja ilman, että sisältö liittyy johonkin liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävään julkaisuun.

Tekstisisältöjen rajoitus ei koskisi STT:n lyhyitä tekstisisältöjä, kiireisiä uutistilanteita, vähemmistökielisiä palveluita, viranomaistiedotteita eikä kulttuuri- ja oppimissisältöjä.

Lakiesityksen taustalla on media-alan yrityksiä edustavan Medialiiton 2017 tekemä kantelu EU-komissiolle. Medialiitto on katsonut, että Ylen tekstimuotoisten verkkosisältöjen tarjonta on nykyisessä laajuudessaan ristiriidassa EU:n valtiontukisääntelyn kanssa.

Medialiiton hallituksen puheenjohtaja ja Mediatalo Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi pitää lakiesitystä merkittävänä. Kangaskorpi sanoi torstaina, että Medialiitossa pohdittiin pitkään, onko kantelun tekeminen mielekästä.

– Nyt nähdään, että Medialiiton kantelu perustuu realismiin. Asioissa on korjaamisen varaa, ja päättäjät ovat nähneet tämän tarpeen.

Asioissa on korjaamisen varaa, ja päättäjät ovat nähneet tämän tarpeen.

Konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

Sekä Kangaskorpi että Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg näkevät, että lakiesitys on sisällöltään oikeansuuntainen, mutta joitakin määritelmiä on syytä vielä tarkentaa.

Holmbergin mukaan esitykseen kirjatut poikkeusmahdollisuudet ovat nyt liian laajat.

–  Lakiesityksen päävaatimus Ylen tekstimuotoisen verkkojulkaisemisen liittymisestä tv- ja radio-ohjelmistoihin on oikea ja välttämätön. Liitynnän määrittely tarvitsee kuitenkin vielä tarkentamista, jotta sekä Ylellä, muilla mediayrityksillä ja lain valvojilla on selkeä käsitys rajanvedosta, Holmberg toteaa tiedotteessa.

Kangaskorven mukaan Yle-lain muutos antaa kaupalliselle medialle mahdollisuuden selviytyä, jos laki otetaan tosissaan.

Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila arvioi Ylen uutisille, että Yle joutuu lakimuutoksen vuoksi pohtimaan joitakin muutoksia toimintaansa. Ylä-Anttila pitää hyvänä sitä, että tekstimuotoisten sisältöjen tarjoaminen nähtäisiin jatkossakin osaksi julkisen palvelun yleisradiotoimintaa.

Ylä-Anttilan mukaan sananvapaus voi lain takia kaventua.

– Jonkin verran on totta kai kyse sananvapauden kaventamisesta. Mutta uskon, että pärjäämme. Meillä on jo käynnissä yle.fi-verkkosivun uudistaminen, jossa palvelu muuttuu enemmän ääneen ja kuvaan perustuvaksi palveluksi, Ylä-Anttila sanoi Ylelle.

Uutissuomalainen on Mediatalo Keskisuomalaisen ja sanomalehti Karjalaisen yhteinen uutistoimitus.

Lakiesitys

Yle ei vähennä väkeään

Ylelle tulevia verkkouutisoinnin rajoituksia valvoisi lakiesityksen mukaan kansanedustajista koostuva Ylen hallintoneuvosto.

Tekstisisältöjen julkaisemisen rajoitusta arvioitaisiin suhteessa Ylen julkaisutoiminnan kokonaisuuteen tietyn ajanjakson aikana.

Lakiesityksen mukaan Ylen tekstimuotoisten sisältöjen rajoittaminen lisäisi kaupallisten mediayritysten varmuutta tulevaisuuden toimintaympäristöstä ja voisi auttaa niitä suuntaamaan tarjontaa sellaisiin tekstisisältöihin, joita Yle ei enää jatkossa tuottaisi.

Yleltä saadun tiedon mukaan esityksellä ei odoteta olevan vaikutuksia Ylen työvoimaan.

Kommentoi

Mainos: Kotkan Asunnot

Vuokra-asuntoja kaikkiin elämänvaiheisiin

Palvelut

Ruokapaikka