Ely-keskus myöntää avustusta komealupiinin ja muiden haitallisten vieraslajien torjuntaan, avustusta voi hakea marraskuun loppuun asti

Vieraslajien torjunta edistää alkuperäisten lajien palautumista käsitellyille alueille.

Ely-keskus tarjoaa rahoitusta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa. Avustusta voidaan myöntää sekä haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjuntaan että hankkeisiin, joilla seurataan ja varmistetaan torjunnan tuloksia.

Avustusta voi saada myös vieraslajineuvontaan.

Haku on valtakunnallinen, mutta se on keskitetty Kainuun Ely-keskukseen.

Harkinnanvaraiset valtionavustukset myönnetään maa- ja metsätalousministeriön osoittamasta määrärahasta.

Haku on auki 30. marraskuuta 2021 asti. Avustuksia voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Vieraslajien torjunta edistää alkuperäisten lajien palautumista käsitellyille alueille. Vieraslajitorjunta perustuu vieraslajilakiin ja -asetukseen sekä vieraslajien torjuntaa koskeviin hallintasuunnitelmiin.

Alueellisesti kattavat hankkeet etusijalla

Hanke voi olla myös jälkiseurantahanke tai uusien torjuntamenetelmien kokeiluhanke. Avustusten myöntämisessä etusijalla ovat hankkeet, jotka ovat alueellisesti mahdollisimman kattavia.

Avustuksen määrä kunnille on enintään 50 prosenttia hankkeen kustannuksista. Yhdistysten ja yhteisöjen omarahoitusosuuteen voidaan lukea omaa työtä. Avustuspäätöksessä voidaan antaa myös muita määräyksiä, joita päätöksen kohteen tulee noudattaa.

Avustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille tai yksittäisille toimijoille, kuten asunto-osakeyhtiöille.

Näin haet avustusta haitallisten vieraslajien torjuntaan

1) Hae avustusta sähköisen asiointipalvelun kautta (haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjunta-, neuvonta- ja torjunnan jälkiseuranta -avustus).

2) Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Tarkempia ohjeita hakemuslomakkeen täyttämiseen löydät aluehallinnon asiointipalvelusta ja Ely-keskuksen verkkosivuilta.

3) Mikäli Kainuun Ely-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.

4) Kun Kainuun Ely-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen paikallisen Ely-keskuksen puollolla. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Kenelle ja millä ehdoilla?

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt. Avustukset vieraslajitorjunnan toteuttamiseen on tarkoitettu sellaisiin hankkeisiin, joissa:

hankkeella torjutaan haitalliseksi säädettyä vieraslajia eli kasvi- tai eläinlajia, joka sisältyy joko kansalliseen tai EU:n vieraslajiluetteloon

hanke toteuttaa haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallintasuunnitelmia siten, että

– hankkeen kohteena on alue, jossa haitalliseksi säädettyä vieraslajia on suunnitelman mukaan ensisijaisesti torjuttava

– hankkeessa käytetään suunnitelmassa suositeltuja torjuntatoimenpiteitä tai -menetelmiä

– hanke on yhteistyöhanke, jossa on mukana useita toimijoita (kunnat, kansalaisjärjestöt, muut julkiset ja yksityiset yhteisöt)

– hankkeen toimenpiteiden tuloksellisuutta voidaan seurata.

Lähde: Ely-keskuksen tiedote

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka