Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Haminan lupavaliokunta on vaatinut satamassa toimivalta yritykseltä jätteiden siivoamista 500 000 euron uhkasakolla – Vastaajaa ei ole saatu kiinni

Tanttutiellä sijaitsevassa varastossa oli useampia tulipaloja vuonna 2020. Kävi ilmi, että varastoon oli haalittu muutakin jätettä, kuin mitä ympäristöluvassa sallittiin.

Tanttutiellä toimivan ScanRefin varastossa oli useampi tulipalo vuonna 2020. Tuolloin viranomaiset kiinnittivät huomiota yhtiön toimitaan. Arkistokuva. Kimmo Seppälä

Elina Valtonen

Haminan kaupungin lupavaliokunta aikoo perua Haminan satamassa toimivan ScanRef oy:n ympäristöluvan. Lisäksi lupavaliokunta aikoo realisoida ympäristöluvalle asetetun talletusvakuuden ja tuomita jätelain mukaisten määräysten tehosteeksi asetetut 500 000 ja 10 000 euron uhkasakot.

Haminassa Tanttutiellä toimivalle yritykselle on myönnetty vuonna 2019 ympäristölupa polttokelpoisen jätteen ja kierrätyspuun välivarastointiin. Niin sanotulla REF-jätteellä tarkoitetaan esimerkiksi puuta, muovia ja kartonkia, joka ei kelpaa materiaalikierrätykseen.

Haminan kaupungin ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff kertoo, että ympäristöluvan mukaisesti ScanRefin piti tuoda REF-jätettä varastoon ja paalattavaksi, mutta kävi ilmi, että seassa on ollut muutakin jätettä.

Jätteiden hävitystä vaadittiin sakon uhalla

Varastossa oli useampi tulipalo vuoden 2020 syys-lokakuussa. Tuolloin sekä pelastuslaitos että Haminan ympäristötarkastaja ilmaisivat huolensa yrityksen toiminnasta ja ääriään myöten täynnä olleesta varastosta.

Saman vuoden marraskuussa Haminan lupavaliokunta päätti, että pihalle tulipalon jäljiltä jäänyt jäte on hävitettävä asianmukaisesti. Päätöksen tehosteeksi asetettiin 500 000 euron uhkasakko. Yritys velvoitettiin estämään jätteiden leviäminen ympäristöön 10 000 euron uhkasakolla.

Tämän vuoden toukokuussa tehdyssä tarkastuksessa kävi ilmi, ettei velvoitteita oltu noudatettu.

Tätä menettelyä ei jouduta kovinkaan usein käyttämään.

Tapio Glumoff

– Oltiin siinä pisteessä, että ympäristöluvan muuttaminen toiminnalle, mitä oli tosiasiassa harjoitettu, ei ollut enää perusteita. Joten nyt ympäristölupaa ollaan perumassa, Glumoff sanoo.

Vastuuhenkilöä ei ole tavoitettu

Yrityksestä vastuussa olevaa henkilöä ei ole tavoitettu puhelimitse, kirjeellä eikä haastemiehen välityksellä. Siksi asiasta on tehty yleistiedoksianto Haminan kaupungin verkkosivuilla ja ilmoitus Viralliseen lehteen. Yleistiedoksiannolla annetaan yritykselle mahdollisuus antaa selitys tilanteesta.

– Tavoitellun henkilön katsotaan saaneen asia tiedoksi seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta. Jos hän ei reagoi, se ei estä viranomaista toimimasta. Tätä menettelyä ei jouduta kovinkaan usein käyttämään, Glumoff sanoo.

Vakuus korvaa siivouskustannuksia

ScanRefin ympäristöluvan vakuutena on 10 000 euroa. Glumoffin mukaan vakuus on pakollinen jätteiden käsittelyä koskevissa luvissa ja maa-ainesluvissa.

Vakuus vaaditaan asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisen tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi, mikäli lupavelvollinen ei kykene noudattamaan annettuja määräyksiä. Kustannuksista vastaa ensisijaisesti toiminnanharjoittaja ja toissijaisesti kiinteistön haltija.

Vastaavasti maa-ainesluvissa on vakuudet, mikäli toiminnanharjoittaja ei pysty toiminnan loppuessa peittämään jälkiään.

Glumoffin mukaan 10 000 euroa pidettiin vielä muutama vuosi sitten käypänä vakuussumma, mutta hintoja on sittemmin nostettu.

– Nyt on herätty siihen, että luvat voivat olla vuosikymmeniä voimassa.

Summa ei tule kattamaan ScanRefin jätteiden siivouksesta aiheutuvia kustannuksia.

Yleistiedoksiannossa ScanRefille on annettu aikaa selityksen toimittamiseen 20.7. asti. Tämän jälkeen lupavaliokunta voi perua yhtiön ympäristöluvan ja tuomita asetetut uhkasakot. Lupavaliokunta ei peri tuomitsemiaan uhkasakkoja itse, vaan valtio perii ne tarvittaessa.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka