Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Hamina ei sisällytä Kymsoten uutta maksuosuuskorotusta budjettinsa raamiin – Kaupunki arvostelee kuntayhtymää heikosta valmistelusta

Hamina tähtää ensi vuonna 2,1 miljoonan euron ylijäämään.

Antti-Jussi Larvio

Haminan kaupunki ei sisällytä Kymsoten johdon esittämää 2,3 prosentin maksuosuuskorotusta ensi vuoden budjettia koskevaan raamiin.

Haminan kaupunginhallituksen maanantaina hyväksymissä ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman laadintaohjeissa todetaan Kymsoten osoittavan heikkoa valmistelua, kun sen johto esittää maksuosuuskorotusta jo aikaisemmin sovitun viiden prosentin korotuksen lisäksi. Tästä syystä kaupunki ei sisällytä uutta korotusesitystä ohjeisiinsa.

Uusi korotus olisi merkinnyt kaupungille kolmen miljoonan euron lisälaskua. Aikaisempi korotus nostaa Haminan maksuosuutta 5,2 miljoonalla eurolla kuluvan vuoden talousarviosta.

Talousarvion kehys on rakennettu 21 prosentin tuloveroasteelle. Verotuloja arvioidaan kertyvän 0,1 milj. euroa kuluvaa vuotta vähemmän, sillä valtion kunnille koronatukena myöntämä yhteisöverotulojen korotettu jako-osuus päättyy ensi vuonna. Valtionosuudet pysyvät ennusteiden mukaan kuluvan vuoden tasolla.

Ohjeissa painotetaan tiukkaa menokuria ja lisätulojen hankinnan merkitystä.

Ohjeissa on todettu, että kaupungin väkiluku tulee todennäköisesti pienenemään myös tulevina vuosina. Siitä johtuen lainamäärä asukasta kohden tulee nousemaan, vaikka lisälainaa ei otettaisi. Ohjeissa todetaan kuitenkin, että asukaskohtaisen lainamäärän pienentäminen on edelleen oltava kaupunkistrategian mukaisesti kestävän talouden tavoitteena, ja investoinnit tulisi siten pystyä rahoittamaan tulorahoituksella.

Investointiraamiksi tuleville vuosille raamissa on arvioitu reilut 8,0 miljoonaa euroa.

Kommentoi

Mainos: Kymen Sanomat

Monipuoliset sisältömme odottavat sinua!

| Päivitetty

Palvelut

Ruokapaikka