Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Uimavesien laatu pääosin hyvä Haminassa, Virolahdella ja Miehikkälässä kesäkuussa – Muutaman rannan näytteet eivät täyttäneet laatuvaatimuksia

Virolahden Kiiskijärven ja Klamilan uimarannat, eikä Haminan Salmenvirran uimaranta täyttäneet uimavesille asetettuja laatuvaatimuksia. Vähäjärven rannalla uineilla on todettu järvisyyhytartuntoja.

Savilahden uimaranta Haminassa. Kimmo Seppälä

Susanna Koivisto

Uimavesien mikrobiologinen laatu oli hyvä suurimassa osassa Haminan, Virolahden ja Miehikkälän uimarannoilta kesäkuussa otetuissa näytteissä. Näytteet otettiin kesäkuun 2.6. - 9.6. välisenä aikana.

Virolahden Kiiskijärven ja Klamilan uimarantojen näytteet eivät täyttäneet kaikilta osin uimarantavesille asetettuja laatuvaatimuksia. Myös Haminan Salmenvirran uimarannalla bakteeripitoisuus oli normaalia korkeampi. Vähäjärven uimarannalla uineilla henkilöillä on todettu järvisyyhytartuntoja.

Heikentyneet tulokset voivat johtua esimerkiksi rannalla oleskelevista linnuista tai sateiden aiheuttamista valumavesistä. Rannoilta, joissa todettiin kohonneita bakteeripitoisuuksia, otetaan uusintanäytteet keskiviikkona 16. kesäkuuta.

Millään uimarannoista ei havaittu sinilevää.

Näin uimavesien laatua arvioidaan

Uimarantojen uimaveden mikrobiologisen laadun arvioinnissa käytetään uimaveden Escherichia colin ja suolistoperäisten enterokokkien määritystä.

Uimaveden laatua arvioidaan näytteenoton yhteydessä aistinvaraisesti. Aistinvaraisesti havainnoidaan sinilevää sekä erilaisia jätteitä ja muita materiaaleja vedessä.

Pitkien hiekkojen ja Rampsinkarin uimarannoilta uimavesinäytteet otetaan viisi kertaa uimakauden (15.6.-31.8.) aikana. Muilta yleisiltä uimarannoilta vesinäyte otetaan uimakauden aikana kerran kuussa. Lisäksi otetaan uusintanäytteitä tarvittaessa, mikäli uimarantavesille asetetut laatuvaatimukset eivät täyty.

Näytteet otettiin seuraavilta rannoilta:

Hamina: Pitkät hiekat, Rampsinkari, Mustaniemi, Vähäjärvi, Merkjärvi, Salmenvirta, Neuvoton, Savilahti.

Virolahti: Pyyhinlampi, Huvisaari, Kiiskijärvi, Klamila, Valkjärvi.

Miehikkälä: Lapjärvi, Vallanjärvi, Kalliokoski, Syväjärvi, Halmaanjärvi, Likolampi, Myllylampi, Muurikkala.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka