Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Pyhtään valvontajaosto hyväksyi lentokentän kalustohallien suunnittelutarveratkaisun ja myönsi neljälle hallille rakennusluvat

Pyhtään lentokentän kalustohallien lupa-asiassa lähdettiin tällä kertaa liikkeelle suunnittelutarveratkaisulla. Tätä oli edellyttänyt muun muassa Korkein hallinto-oikeus.

Pyhtään lentokentälle on myönnetty rakennuslupa neljälle kalustosuojalle. Arkistokuva. Kimmo Seppälä

Riina Lehtoranta

Pyhtään valvontajaosto hyväksyi keskiviikkoillan kokouksessaan lentokentän kalustohallien suunnittelutarveratkaisun sekä myönsi halleille rakennusluvat.

Valvontajaoston jäsen Tuulikki Aksels (ps.) jätti suunnittelutarveratkaisusta eriävän mielipiteen. Aksels oli sitä mieltä, että lentokentän alue tulisi asemakaavoittaa. Rakennuslupapäätökseen Aksels toivoi kirjausta, jonka mukaan rakennuslupa ei tule voimaan ennen kuin suunnittelutarveratkaisu on lainvoimainen.

– Toivoin tekstimuutosta ihan siitä syystä, että mentäisiin pykälien mukaan. Lain mukaan suunnittelutarveratkaisun täytyy olla lainvoimainen ennen lupaa, sanoo Aksels.

Redstone Aero oy oli hakenut Pyhtään kunnalta rakennuslupia neljän kerrosalaltaan 324 neliömetrin kalustosuojan rakentamiselle.

Lentokenttäalueella ei ole asemakaavaa. Suunnittelutarveratkaisu tarvittiin, koska äskettäin Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi Pyhtään Kirkonkylän osayleiskaavan yleisen määräyksen, jonka mukaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan lentoliikennealueelle voitaisiin myöntää rakennuslupa suoraan yleiskaavan perusteella.

Lausunnoissa muistutetaan ympäristöasioista

Suunnittelutarveratkaisua varten on pyydetty lausunto Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Ely-keskus kehotti kuntaa kiinnittämään huomiota pohjaveden suojeluun, hulevesien käsittelyyn ja tieliittymän toimivuuteen. Lisäksi ely-keskus on kehottanut ottamaan tarvittaessa huomioon Korkiaharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelman.

Myös ympäristönsuojeluviranomainen eli tässä tapauksessa Kotkan ympäristökeskus on antanut lausuntonsa suunnittelutarveratkaisusta. Ympäristökeskus kehottaa huomioimaan lentokentän ympäristöluvan määräykset suunnittelussa ja toteutuksessa.

Aiemmat luvat kaatuivat valituksiin

Lentokentälle aiemminkin myönnetty rakennuslupa kolmelle samanlaiselle kalustosuojalle, mutta Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi rakennuslupapäätöksen joulukuussa 2020. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi asian tämän vuoden huhtikuussa ja piti hallinto-oikeuden päätöksen voimassa. KHO:n mukaan rakennusluvan myöntäminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua.

Halleille on myönnetty myös tilapäiset rakennusluvat. Siitäkin päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, joka kumosi lupapäätöksen. KHO ratkaisi asian lopullisesti tällä viikolla, kun se ei myöntänyt hallinto-oikeuden päätöksestä valituslupaa Pyhtään tekniikkalautakunnalle eikä Redstone Aerolle. Traficomin valituksen KHO jätti kokonaan tutkimatta.

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta tuli viimeinen niitti Pyhtään lentokentän kalustohallien tilapäisille rakennusluville

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka