Pyhtään päättäjät soutavat ja huopaavat 500 neliömetrin vesijättömaa-alueen myynnissä – Ensin ostotarjous hylättiin, nyt se aiotaan hyväksyä

Kunnanhallitus sai huhtikuussa tekemästään, ostotarjouksen hylkäävästä päätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Pyhtään kunnanhallituksessa käsitellään maanantaina oikaisuvaatimusta koskien Kokkovuoressa sijaitsevan maa-alan myyntiä.

Huhtikuussa Pyhtään hallituksella oli hyväksyttävänään esitys, jonka mukaan kunta myy 500 neliömetrin kokoisen määräalan. Ostajana ovat alueeseen rajoittuvan kiinteistön omistajat.

Kyseessä on asemakaavassa puistoalueeksi merkitty alue, joka rajautuu ostajan kiinteistön lisäksi vesialueeseen. Alue on kuitenkin hoitamaton ja vaikeakulkuinen eikä esityksen mukaan ole todennäköistä, että aluetta käytettäisiin puistona. Ostotarjouksen jättäjät olivat ilmoittaneet aikovansa säilyttää alueen luonnonmukaisena viheralueena.

– Tulevaa käyttötarkoitusta voidaan pitää maankäyttöä ja alueen maisemallisia arvoja tehostavana, todetaan kunnanhallituksen huhtikuisessa esityksessä.

Kauppahinnaksi ostaja on tarjonnut 15 euroa neliömetriltä. Esityksessä mainitaan hinnan vastaavan kunnassa aiemmin myytyjen vastaavanlaisten maa-alueiden neliöhintaa.

Maan myymistä esitetään uudelleen

Huhtikuun kokouksessa kunnanhallituksen jäsen Jukka Söderholm (vihr.) ehdotti, ettei kunta myy aluetta. Raul Lehto (ps.) kannatti ehdotusta. Puheenjohtajan tiedustellessa, tarvitseeko muutosesityksestä äänestää kokouksessa todettiin hallituksen olevan asiasta yksimielinen eikä ostotarjousta hyväksytty.

Maanantaina kunnanhallitus käsittelee ostotarjouksen hylkäämisestä tehtyä oikaisuvaatimusta. Ostaja pyytää kunnanhallitusta hyväksymään ostotarjouksen. Perusteluina todetaan kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu: naapurikiinteistön kohdalla oleva vastaavanlainen maa-alue on kyseisen kiinteistön omistajan yksityisomistuksessa.

Oikaisuvaatimusta perustellaan myös alueen arvottomuudella.

– Kyseinen maa-alue on pehmeää vesijättömaata eikä sillä nähdä olevan kunnalle käyttöarvoa. Alueen käyttö kaavanmukaisena puistoalueena ei ole toteutunut. Alueella ei myöskään ole läpikulkumahdollisuutta, koska se rajoittuu pohjoispuoleltaan vastaavanlaiseen yksityisomistuksessa olevaan kiinteistöön, oikaisuvaatimuksessa todetaan.

Lisäksi mainitaan, että myös lahden toiselta puolelta on myyty vastaavanlaisia maa-alueita.

Kunnanhallituksen käsiteltävänä on ehdotus, jossa se hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja myy alueen hintaan 15 euroa neliömetriltä.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka