Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Kotkan valtuusto päätti hallintosäännön muutoksista – Elinvoimalautakunta lakkautetaan, tilalle päätöksiä valmisteleva valiokunta

Tiina Katajisto

Kotkan kaupungin hallintosääntö uudistuu. Elinvoimalautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät jaetaan kaupunginhallituksen, hyvinvointilautakunnan ja uuden elinvoimavaliokunnan kesken.

Elinvoimavaliokunta on luonteeltaan päätöksiä valmisteleva. Se voi ohjata asian valmistelua tai antaa lausuntoja. Valiokunta ei tee varsinaisia päätöksiä asioista.

Valiokunnan kokoonpano muodostuu valtuustoryhmien puheenjohtajista ja mahdollisesti muista valtuutetuista. Jäsenet eivät voi olla kaupunginhallituksen jäseniä. Lisäksi lautakuntien puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Elinvoimavaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeää valtuusto.

Hyvinvointilautakunta jaetaan

Nykyinen hyvinvointilautakunta jaetaan kahteen osaan: hyvinvointilautakuntaan ja kasvatus- ja koulutuslautakuntaan. Ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan liittyvät asiat siirretään kaupunkirakennelautakunnan tehtäviksi. Muutoksella halutaan tasata lautakuntien välistä tehtävämäärää.

Muutokset tulevat voimaan 1. elokuuta 2021 uuden kaupunginvaltuuston ja lautakuntien aloittaessa. Niiden tarkoituksena on parantaa valtuuston, lautakuntien ja viranhaltijoiden vuorovaikutusta ja laajojen asiakokonaisuuksien johtamista.

Valtuusto keskusteli muutoksista maanantaina reilun tunnin ajan. Hallintosääntö hyväksyttiin kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaisena kahden pienen muutoksen ja kahden äänestyksen jälkeen.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka