Kotkan valtuusto hyväksyi lisärahoituksen tapahtumakeskukselle – Päätös syntyi lähes neljän tunnin keskustelun jälkeen

Äänestyksessä kokoomus-RKP:n ja kristillisdemokraattien ryhmät ja suurin osa SDP:n valtuustoryhmästä oli lisärahoituksen kannalla. Päätöksestä jätettiin yhteensä 20 eriävää mielipidettä.

Työt Kantasatamassa ovat jo alkaneet. Kotkan kaupunginvaltuusto myönsi tänään lisärahan tapahtumakeskukselle. Kimmo Seppälä

Tiina Katajisto, Riina Lehtoranta

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti lähes neljän tunnin keskustelun jälkeen myöntää 10 miljoonan euron lisärahoituksen tapahtumakeskukselle.

Päätös myöntää lisärahoitus syntyi äänestyksessä äänin 28–23.

Kokoomus-RKP:n ja kristillisdemokraattien ryhmät olivat yksimielisesti lisärahoituksen myöntämisen kannalla. Lisärahoituksen myöntämistä vastusti koko vihreiden ja perussuomalaisten ryhmä sekä Vesa Levonen (kp.sit.).

SDP:n ja vasemmistoliiton ryhmät jakautuivat.

Lisärahoitus vaikuttaa kampukseenkin

Tapahtumakeskuksen suunnittelu- ja rakennuskustannusarvio on tällä hetkellä 34,96 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen (sd.) piti pitkän keskustelun avauspuheenvuoron. Hänen mukaansa on ymmärrettävää, että tapahtumakeskuksen kustannusten nousu 11 miljoonalla eurolla puhuttaa niin valtuutettuja kuin kuntalaisiakin ja on vakava asia. Virtanen toivoi, ettei valtuusto arvioisi hankeprosessia vaan siihen palattaisiin kevään aikana.

Virtanen muistutti tapahtumakeskuksen vaikuttavan Xamkin kampuksen toteuttamiseen.

– Lisärahoituksella varmistamme kampuksen toteutumisen aikataulussaan.

Virtanen kertoi näkevänsä mahdollisena, että tapahtumakeskushanke saadaan kokonaistaloudellisesti kestäväksi.

– Kampushankkeen viivästyminen ja uudelleen suunnittelu on asia, johon en halua kaupungin joutuvan. Pidän suurena riskinä ja virheenä, jos lisärahoitusta ei päätetä. Emme voi siirtää keskeneräistä asiaa muiden pöydälle. Xamkilla pitää olla tämän päivän jälkeen selkeä päätöksemme.

Vaiheista tehdään selvitys

Virtanen teki lisäysesityksen, jossa kaupunginvaltuusto pyytää hallitusta aloittamaan sisäisen tarkastuksen toimesta selvityksen. Siinä arvioidaan tapahtumakeskuksen rahoituskokonaisuus, rakentamiseen liittyvä prosessi ja kustannusten nousuun vaikuttaneet tekijät.

– Selvityksen tulee ulottua tapahtumakeskusta toteuttavaan ja sitä rahoittavaan yhtiöön. Selvityksessä on myös arvioitava muiden mukana olevien konserniyhtiöiden ja Kotkan kaupungin vaikutus kustannuskehitykseen, lisäyksessä todetaan.

Valtuusto hyväksyi Virtasen lisäysesityksen äänin 47–3. Lisäysesitystä vastustivat Antti Hyyryläinen (vas.), Petri Pietiläinen (vihr.) ja Seija Piipponen-Pekkola (vas.). Levonen äänesti tyhjää.

Ei päätetty tapahtumakeskuksen rakentamisesta

Keskustelun aikana muistutettiin moneen kertaan, ettei valtuusto ollut päättämässä siitä, rakennetaanko Kotkaan tapahtumakeskusta vai ei vaan siitä, myönnetäänkö rakennuttajayhtiö Backstaff oy:lle mahdollisuus käyttää tapahtumakeskukseen enemmän rahaa.

– Jos tänään emme päätä sijoittaa 10 miljoonaa euroa lisää, on edelleen voimassa 24 miljoonan euron päätös. Jos Backstaff ei pysty toimimaan tällä rahalla, katsoisin peiliin, onko se ja Kotkan Julkiset Kiinteistöt toimintakykyinen, Olli Kekkonen (ps.) kritisoi.

Vesa Levonen (kp. sit.) teki kokouksessa muutosesityksen. Levonen ehdotti, että ennen lisärahoituksesta päätämistä järjestetään neuvoa antava kunnallinen kansanäänestys. Kun esitys ei saanut kannatusta, Levonen veti esityksensä pois.

Vasemmistoliitto esitti lisärahoituksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Ryhmän mielestä lisämäärärahaesitykseen on laadittava ehto, jossa hankkeen kokonaiskustannusarvio tukee valtuuston päättämän 24 miljoonan euron tasossa pysymistä.

– Olen tukenut tätä hanketta, mutta en hinnalla millä hyvänsä. Tällainen hinnannousu on täysin anteeksiantamatonta, totesi Antti Hyyryläinen.

Moni valtuutettu piti prosessin aikana saamaansa tietoa tapahtumakeskuksesta riittämättömänä. Osa tunsi joutuneensa tekemään suuren päätöksen liian nopeasti.

– Toivottavasti tämä on viimeinen kerta, kun tällaisia asioita tuodaan viikon varoitusajalla käsittelyyn, Kim Soares (sd.) totesi.

Palautusesitys kaatui äänin 29–22.

Posti: Lopullista hintaa ei tiedetty Backstaffissakaan

Pekka Posti (sd.) kertoi olleensa äärimmäisen pettynyt kuullessaan ajatuksesta kohdistaa tarkastus Kotkan Julkisiin Kiinteistöihin ja Backstaffiin, mutta ymmärtävänsä tarpeen nyt.

– Juki ja Backstaff ovat 200-prosenttisen valmiina tarkastukseen. Jos luulee löytävänsä sieltä syyllisiä, tulee pettymään, Posti totesi.

Jukin hallituksen puheenjohtajana toimiva Posti totesi olevansa varma siitä, ettei Backstaffkaan tiennyt tapahtumakeskuksen lopullista hinta-arviota.

– Siellä tehtiin hyvää työtä, suunniteltiin ja haettiin erilaisia vaihtoehtoja. Itsekin sanoin valtuustossa aiemmin, että lopullinen hinta tiedetään vasta kun avataan urakkatarjouksia.

Esitettyjä väitteitä siitä, ettei hankkeessa olisi menetelty laillisesti, Posti paheksui. Hänen mukaansa Backstaffissa oli otettu selvää suorahankintaan lähtemisestä.

Kattohintaista projektinjohtourakkaa hankkeelle ei saatu, koska urakkatarjouskilpailuun ei tullut yhtään tarjousta tällä urakkamuodolla.

– Hankkeen tavoitehinta elää, koska se on yhteinen rakentajan ja rakennuttajan välillä. Kustannusten ylitystä ei maksa kukaan, säästö haetaan yhdessä projektista, Posti sanoi.

20 eriävää mielipidettä

Lisärahoituspäätöksestä eriävän mielipiteen jättivät Jani Paananen (ps.), Antti Hyyryläinen (vas.), Joona Mielonen (vas.), Juha Attenberg (vihr.), Kim Soares (sd.), Vesa Levonen (kp.sit.), Mervi Haakana (vihr.), Marianne Bruce (vihr.), Maria Lehtomeri (vihr.), Tommi Iivonen (vihr.), Pirjo Romppanen (sd.), Irma Rajantie (sd.), Juho Eerola (ps.), Suvi Silvala (vas.), Samuli Sibakoff (ps.), Olli Kekkonen (ps.), Kimmo Dufva (ps.), Freddy van Wonterghem (ps.), Pirjo Tujula (vas. sit.) ja Juhani Hodju (vas.).

Pöytäkirjaan päätettiin lisätä myös kaksi toivomusta. Joona Mielonen esitti toivomuksen, ettei lisärahoituspäätös johda leikkauksiin tai supistuksiin suunnitelluista kaupungin investoinneista, kuten kouluista. Tiina Montonen (sd.) esitti toivomuksen, että Kotkan kaupungin rakennushankkeet pidetään jatkossa kaupungin omassa päätösvallassa.

Valtuustossa sanottua:

– Ilman kaupunginhallituksen ehdottamaa rahoituspäätöstä aiheuttaisimme kaupungille sellasia ongelmia, joita emme kaipaa. Johan Bardy (r.)

– Iso ja merkittävä päätös uusille sukupolville. Ruonalan palloiluhalli, Mussalon satama ja Vellamo ovat kaikki olleet kovia päätöksiä, mutta niiden merkitys on ollut valtava. Mika Arola (kok.)

– Ei ole helppo paikka hyväksyä isoa rahasummaa, mutta pitää katsoa tulevaisuuteen ja hyväksyä lisärahoitus. Hurjin skenaario olisi se, ettei meillä olisi rakentajaa tapahtumakeskukselle. Pekka Posti (sd.)

– Tämä antaa kunnallisesta päätöksenteosta niin karun kuvan, että pieni piiri paniikissa yrittää survoa tätä lävitse. Vaikka ei olisi tehty mitään lainvastaista, me haluamme, että Backstaffin ja Jukin hallitusten toiminta tarkastetaan kunnolla ja asia palautetaan valmisteluun. Petri Pietiläinen (vihr.)

– Miksi tarjouksia ei tullut? Syyn täytyy olla se, ettei tämä houkutellut eikä voi toteutua 24,2 miljoonaan euroon. Emme kuitenkaan halua aiheuttaa lisävahinkoja ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kannattaa valtuuston pohjaesitystä. Mikko Almgren (kd.)

– Satama Areenan on tarkoitus olla uuden liiketoiminnan keskuksena ja vetovoimatekijänä. Hotellin asiaa pitää viedä eteenpäin, on niin oleellinen menestyksen kannalla. Markku Saastamoinen (kok.)

– 24 miljoonan euron piti kattaa puurakentaminen ja koripallokenttä. Jossain kohtaa suunnitelmat ovat karanneet käsistä, kun nousua on 11,3 miljoonaa euroa. Kim Soares (sd.)

– Todennäköisesti lisärahoitus menee läpi. Toivon, että viiden vuoden päästä istun kuuntelemassa Bruce Springsteenin konserttia Satama Areenassa. Jari Elo (sd.)

– En voi olla tällaisen päätöksen takana, koska käytämme kuntalaisten rahoja ja informaatio on ollut niin niukkaa, että hävettää tehdä 10 miljoonan euron päätös niiden tietojen perusteella. Irma Rajantie (sd.)

– Riskinä näen, että tilojen toiminnallisuudesta säästettäisiin, mikä vaikuttaisi houkuttelevuuteen tapahtumanjärjestäjille. Jos emme päättäjinä pysty uskomaan tapahtumakeskukseen, niin ketkä pystyvät? Saila Piipari-Huovila (kok.)

– Olin itsekin tapahtumakeskuksen kannalla, kun se maksoi 20 miljoonaa euroa, mutta muutin mieleni, kun hinta lähti nousemaan. Jani Paananen (ps.)

– Tapahtumakeskuksen viivästyksen uhka ei ole riittävä perustelu siihen, miksi ylitys pitäisi hyväksyä. Perustelut esityksen hyväksymiselle ovat kestämättömiä. Tänään on käsillä päätös siitä, että tapahtumakeskus ylittää sille asetetut raamit. Joona Mielonen (vas.)

– Todennäköisimmin tämä olisi pitänyt kilpailuttaa uudelleen eikä ryhtyä suorahankintaan SRV:n kanssa, koska kustannusarvio on noussut noin valtavasti. Vesa Levonen (kp.sit.)

– Miten pidetään huoli, että tämä 35 miljoonaa euroa nyt riittää? Suvi Silvala (vas.)

– Mielestäni hanketta vastustavat vastustavat työn tekemistä tässä kaupungissa. Riku Pirinen (sd.)

– Näen sijoituksen niin, että kaupungista tulee vetovoimaisempi, tulee työpaikkoja ja yrityksiä, lisää verotuloja. Tämän takia olen vakuuttunut siitä, että tästä tullaan kiittämään, vaikka tässä nyt vähän kakistellaankin. Pasi Hirvonen (kok.)

Kotkan tapahtumakeskus

Äänestys lisärahoituksen myöntämisestä 28–23

Lisärahoituksen puolesta äänestivät:

Almgren Mikko (kd.)

Arola Mika (kok.)

Bardy Johan (r.)

Elomaa Jari (kok.)

Godenhjelm Mette (kok.)

Hagren Jarno (sd.)

Harkko Mia (sd.)

Heikkilä Anne (sd.)

Hirvonen Pasi (kok.)

Holmberg Mia (kok.)

Hurtta Pia (sd.)

Koski Matti (kok.)

Kotiniemi Topias (kok.)

Lopperi Jukka (sd.)

Montonen Tiina (sd.)

Mustonen Lasse (kok.)

Niininen Kari (sd.)

Paatero Sirpa (sd.)

Piipari-Huovila Saila (kok.)

Pirinen Riku (sd.)

Posti Pekka (sd.)

Ristiniemi Sami (kok.)

Saastamoinen Markku (kok.)

Salminen Mika (kd.)

Suomi Minna (sd.)

Tiilikainen Anu (kok.)

Virtanen Sami (sd.)

Välipakka Pentti (vas.)

Lisärahoituksen myöntämistä vastustivat:

Attenberg Juha (vihr.)

Bruce Marianne (vihr.)

Dufva Kimmo (ps.)

Eerola Juho (ps.)

Elo Jari (sd.)

Haakana Mervi (vihr.)

Hodju Juhani (vas.)

Hyyryläinen Antti (vas.)

Iivonen Tommi (vihr.)

Kekkonen Olli (ps.)

Lehtomeri Maria (vihr.)

Levonen Vesa (kp. sit)

Mielonen Joona (vas.)

Paananen Jani (ps.)

Pietiläinen Petri (vihr.)

Piipponen-Pekkola Seija (vas.)

Rajantie Irma (sd.)

Romppanen Pirjo (sd.)

Sibakoff Samuli (ps.)

Silvala Suvi (vas.)

Soares Kim (sd.)

Tujula Pirjo (vas. sit.)

van Wonterghem Freddy (ps.)

Uutiskertaus

Päätöksiä Kotkan tapahtumakeskuksesta

Kesäkuu 2017 Kotkan kaupunki allekirjoittaa sopimuksen Kymenlaakson Sähkön osakkeiden myymisestä yhtiölle. Kauppahinta oli 70 miljoonaa euroa.

Elokuu 2017 Kotkan kaupunginhallitus päätti 28.8.2017 yksimielisesti, että kaupunginjohtaja Henry Lindelöf saa jatkaa Kantasatamaan suunnitellun tapahtumakeskuksen, kampuksen ja hotellin kokonaisuuden suunnittelua.

Lokakuu 2017 Kotkan kaupunginvaltuusto päättää tapahtumakeskuksen toteuttamisesta. Rakennukseen päätettiin sijoittaa 20 miljoonaa euroa.

Lokakuu 2018 Kantasataman aiesopimus allekirjoitettiin. Suunnitelmassa ovat mukana tapahtumakeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kampus ja Kotkan–Haminan seudun yrityskeskus.

Marraskuu 2018 Tapahtumakeskuksen hankesuunnitelma valmistuu, tekijänä JKMM Arkkitehdit oy. Samaan aikaan alkaa kampuksen rakennesuunnittelu.

Joulukuu 2018 Kaupunginvaltuusto päättää 3.12.2018 laajentaa tapahtumakeskusta 650 neliömetrillä, muun muassa jotta tilaan saadaan kansainväliset mitat täyttävä koripallokenttä. Valtuusto päättää, että tapahtumakeskuksen toteuttamissopimuksen allekirjoittaminen edellyttää hotellioperaattorin tai -investoijan olemista mukana sopimuksessa. Tapahtumakeskuksen kustannusarvio on 23,2 miljoonaa euroa.

Maaliskuu 2019 Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyy tapahtumakeskuksen päivitetyn hankesuunnitelman ja yritysrakenneselvityksen. Hotellioperaattorin tai -investoijan mukanaoloa ei enää edellytetä hankkeen eteenpäin menemiseksi.

Huhtikuu 2019 29.4.2019 kaupunginvaltuusto hyväksyy 24,2 miljoonan euron lainan Kotkan Julkiset Kiinteistöt oy:lle tapahtumakeskuksen toteuttamiseksi.

Kesäkuu 2019 Tapahtumakeskuksen suunnittelusta vastaavaksi arkkitehtitoimistoksi valitaan ALA Arkkitehdit.

Helmikuu 2020 Tapahtumakeskuksen hinnaksi arvioidaan noin 25 miljoonaa euroa suunnittelukustannusten ja kustannusindeksin nousun vuoksi. Kaupunginhallituksen mukaan rakennuttajayhtiö Backstaff oy:n tulee edelleen pyrkiä 23,2 miljoonan euron kustannuksiin. Backstaff arvioi, ettei lisäkustannuksia ole tulossa.

Marraskuu 2020 Tapahtumakeskus ja kampus saavat rakennusluvan.

Joulukuu 2020 Tarjouskilpailu tapahtumakeskuksesta päättyy. Kilpailuun ei jätetä yhtään tarjousta.

Maaliskuu 2021 Tapahtumakeskuksen toteutusmalli on yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka. Suorahankintamenettelyssä kumppaniksi on valittu rakennusyhtiö SRV Rakennus oy. Backstaffin mukaan myös muihin rakennusyhtiöihin oltiin yhteydessä.

Huhtikuu 2021 Tapahtumakeskuksen kustannusarvion kerrotaan nousseen lähes 11 miljoonalla eurolla. 26.4. kaupunginhallitus esittää äänestyksen jälkeen valtuustolle lisärahoituksen myöntämistä. Kustannusarvio on nyt 35 miljoonaa euroa.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka