Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Pyhtään kunta vastaa ampumaratavalituksiin: Haitat eivät ole kohtuuttomia

Riina Lehtoranta

Pyhtään tekniikkalautakunta ottaa seuraavassa kokouksessaan kantaa valituksiin, jotka on tehty Korsnäsissä sijaitsevan haulikkoradan ympäristölupapäätöksestä. Kunnan vastinetta on kysellyt Vaasan hallinto-oikeus, johon on jätetty kaksi asiaan liittyvää valitusta.

Kotkan ympäristölautakunta myönsi Trapp-73 ry:n haulikkoradalle ympäristöluvan kesäkuussa 2020.

Lautakunnan mielestä seuran esittämät melu- ja maaperätoimenpiteet olivat riittäviä. Lupaehdoissa annetaan myös määräyksiä pinta- ja pohjaveden säännöllisestä tarkkailusta. Ampumaseura on myös velvoitettu tekemään melumittaukset sen jälkeen, kun meluntorjuntarakenteet ovat valmistuneet.

Meteliä ja haitallisia aineita

Ympäristölautakunnan päätöksestä jätettiin hallinto-oikeuteen kaksi valitusta. Ensimmäisen olivat tehneet kaksi yksityishenkilöä, joiden loma-asunto sijaitsee noin kahden kilometrin päässä ampumaradasta. Valituksen mukaan ampumaradan melu on muuttunut erityisen häiritseväksi sen jälkeen, kun valittajien loma-asunnon ja ampumaradan välistä metsää kaadettiin.

Toinen valitus on Luonnollisesti Pyhtää ry:n tekemä. Valituksen mukaan ympäristölupapäätös pitää kumota. Vaatimusta perustellaan meluhaitan lisääntymisellä sekä lyijyhaulien aiheuttamalla maaperän pilaantumisella, ympäristön roskaantumisella ja pohjaveden pilaantumisella.

Kunnan mielestä lupapäätös on perusteltu

Pyhtään kunta katsoo vastineessaan, etteivät ampumaradan aiheuttamat haitat ole kohtuuttomia. Kunta on sitä mieltä, että Kotkan ympäristölautakunnan kesäkuussa 2020 tekemä ympäristölupapäätös on ollut perusteltu.

Kunta muistuttaa, että ampumarata on ollut käytössä jo vuodesta 1975, joten meluhaitta tai muu haitta ei ole voinut tulla valittajille uutena. Vuonna 2020 myönnetty ympäristölupa ei kunnan mielestä laajenna tai muuta ampumaratatoimintaa aiempaa haitallisemmaksi.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka