Kotkaan suunnitteilla ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin toimi

Kotkaan halutaan perustaa ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattorin toimi.

Päihde- ja mielenterveyspalveluiden tuottamisesta kuntalaisille vastaa Kymsote. Ehkäisevän päihdetyön järjestäminen puolestaan on kunnan vastuulla oleva lakisääteinen tehtävä.

Lain mukaan ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämisen.

Kotkassa ehkäisevästä päihdetyöstä vastaa hyvinvointilautakunta ja ehkäisevän päihdetyön työryhmä toteuttaa työhön liittyviä tehtäviä.

Pahoinvointi yleistä Kymenlaaksossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä aluehallintovirastot kuvasivat viime vuonna ehkäisevän päihdetyön tarvetta Kymenlaaksossa suureksi.

– Alueen väestön pahoinvointi on yleistä ja epäterveitä elintapoja on kasautunut kaikkiin ikäryhmiin, selvityksessä sanotaan.

Kymenlaaksossa yläkouluikäisten humalahakuinen juominen ja päivittäinen tupakkatuotteiden käyttö on yleisempää kuin maassa keskimäärin. Laittomia huumeita kokeilleiden yläkoululaisten osuus, hieman alle 10 prosenttia, oli maan toiseksi suurin.

Koko maata yleisempää oli 20–64-vuotiaiden tupakointi. 65 vuotta täyttäneistä alkoholia liikaa käyttävien osuus oli maan neljänneksi suurin.

Kotkan kaupunginhallitus esittää valtuustolle koordinaattorin toimen perustamista 1. elokuuta alkaen.

Mainos: Kaakon Kamarimusiikki Ry

Mainos: Kaakon Kamarimusiikki Ry

Kaakon festivaalilta kohokohtia joka makuun!

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka