Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Avi: Kymenlaakson sisäliikunta- ja harrastuspaikat pysyvät auki – Kymenlaaksossa kaupoilta ja kuntosaleilta vaaditaan jatkossa kirjallinen suunnitelma turvavälien toteutumiseksi

Aluehallintovirasto sulkee harrastus- ja virkistystilat huhtikuun ajaksi Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä, mutta ei Kymenlaaksossa.

Kymenlaakson sisäliikuntapaikat kuten kuntosalit saavat jatkossakin olla auki, mutta tilanne voi muuttua, jos koronaepidemia pahenee alueella. Kuvituskuva. Linda Varoma

Joonas Heinonen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) päätti keskiviikkona uusista rajoitustoimenpiteistä alueellaan.

Kymenlaaksossa sisäliikuntapaikat, kauppakeskusten oleskelutilat ja muut vastaavat sisätilat saavat olla jatkossakin auki, mutta palveluntarjoajien on tehtävät tarkat suunnitelmat turvavälien toteutumisesta.

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Toimijat voivat määritellä keinot tähän itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen. Suunnitelmaa ei lähetetä aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi.

Päätös koskee yhteisöjä, säätiöitä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia, kuntia ja kuntayhtymiä, uskonnollisia yhdyskuntia sekä julkisoikeudellisia laitoksia. Se perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d.

Päätös koskee näiden toimijoiden asiakkaiden tai osallistujien toimintaan käytettäviä tiloja, kuten kauppoja, asiakaspalvelutiloja sekä liikunta- ja virkistystiloja. Päätös ei koske asiakkaiden ja henkilökunnan välisiä kontakteja, oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää.

Avin päätös on voimassa huhtikuun loppuun. Maaliskuussa päätös on ollut voimassa muualla Etelä-Suomessa paitsi Kymenlaaksossa.

Muualla Etelä-Suomessa kuntosalit menevät kiinni

Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla avi määräsi keskiviikkona suljettavaksi urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat 1.–14.4. väliseksi ajaksi.

Näitä ovat muun muassa urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat, yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allas- ja pukuhuonetilat, tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat sekä kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat.

Tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi käyttää myös lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen.

Päätös perustuu tartuntatautilain 28.3. hyväksyttyyn muutokseen, jossa poistettiin mahdollisuus pitää avoinna enintään kymmenen asiakkaan käytössä olevia tiloja.

Yläkoulujen sulku jatkuu pahimmilla alueilla

Avi valmistelee myös päätöstä, jolla jatketaan yläkoulujen sulkua Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla pääsiäisen jälkeisen viikon ajan eli 11.4. asti. Päätös julkaistaan aluehallintoviraston verkkosivuilla viimeistään torstaina.

Oppilaat siis pysyvät etäopetuksessa vielä ainakin ensi viikon ajan, ja tilannetta jatkon osalta tarkastellaan pääsiäisen jälkeen.

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä päätti aiemmin keskiviikkona, että Kymenlaaksossa yläkoulujen tilannetta tarkastellaan koulu- ja kuntakohtaisesti

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkoi enintään kuuden hengen kokoontumisrajoitusta koko toimialueellaan huhtikuun ajan.

Yleiset hygieniavaatimukset huomioitava aina tilojen käytössä

Asiakastilojen käytöstä vastaavien toimijoiden täytyy aina huomioida myös tartuntatautilain mukaiset yleiset terveysturvallisuutta parantavat velvoitteet.

Pääsääntöisesti kunnat valvovat, että tiloissa noudatetaan lain ja aluehallintoviraston päätösten mukaisia velvoitteita. Jos velvoitteita ei noudateta, kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä tilan kokonaan suljettavaksi enintään kuukauden määräajaksi tai asettaa toimijalle uhkasakon.

Päätöksenteossa on huomioitu alueelliset tilannekuvat

Avi on huomioinut päätösten välttämättömyyttä arvioidessaan sairaanhoitopiirien johtamien alueellisten koronaryhmien tilannekuvat ja toimenpidesuositukset.

Aluehallintovirasto seuraa epidemiatilannetta tiiviisti yhteistyössä alueellisten koronaryhmien kanssa ja varautuu tekemään tarvittavia päätöksiä nopealla aikataululla.

Kommentoi

Mainos: Kymen Sanomat

Monipuoliset digisisällöt koko kotiin

Palvelut

Ruokapaikka