Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Jos liikkumisrajoitukset toteutuvat, Kotkasta voi yhä mennä Helsinkiin töihin, mutta illanistujaiset kannattaa jättää väliin

Hallituksen esittämät liikkumisrajoitukset pääkaupunkiseudulle ja Turkuun astuvat voimaan todennäköisesti pääsiäisen tienoilla.

Pääministeri Sanna Marin ja johtaja Mika Salminen THL:stä hallituksen tiedotustilaisuudessa torstaina. Markku Ulander

Pekka Kimpanpää

Vaikuttavatko pääkaupunkiseudulle ja Turkuun kaavaillut liikkumisrajoitukset elämään Etelä-Kymenlaaksossa? Vastaus on tapauskohtainen. Kyse on siitä, aikooko liikkua edellä mainituilla alueilla silloin, kun liikkumisrajoitukset ovat voimassa.

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle lakiesityksen liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Lisäksi hallitus esittää näille alueille maskipakkoa sisätiloissa ja joukkoliikenteessä. Rajoitukset otettaisiin käyttöön erillisellä valtioneuvoston asetuksella.

Rajoitukset astuvat voimaan arviolta pääsiäisen tienoilla, ja ne ovat voimassa enintään 14. toukokuuta asti. Rajoituksista voidaan luopua aiemmin, jos tautitilanne rauhoittuu riittävästi.

Liikkumisrajoitukset eivät siis suoraan kohdistu Etelä-Kymenlaakson arkeen. Esimerkiksi kotkalainen voi astella Kotkassa sijaitsevaan rautakauppaan katsastamaan uutta pallogrilliä ilman sen kummempaa syytä, vaikka samaan aikaan Helsingissä ei-välttämätön liikkuminen olisi kielletty.

Mutta samasta syystä kotkalainen pariskunta ei voi lähteä illastamaan helsinkiläisen tuttavaperheen luokse tai toisin päin. Edes kasvomaskein. Tällaisia vapaa-aikaan kuuluvia lähikontakteja – kuten syntymäpäiväjuhlia – hallitus haluaa nyt karsia. Hallituksen mukaan koronatilanne on niin uhkaava Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä, että nykyiset suitset eivät enää riitä. Huolena on erityisesti sairaanhoidon kantokyky.

Poikkeus mahdollistaa pendelöinnin

Täysin neljän seinän sisään ei tarvitse linnoittautua pääkaupunkiseudullakaan. Lakiesitykseen sisältyy lukuisia poikkeuksia, joiden turvin liikkuminen on sallittua rajoitusten voimassa olon aikana. Esimerkiksi työ- ja virkasuhteen välttämätön hoitaminen on mahdollista. Tämä koskee vaikkapa Kotkasta pääkaupunkiseudulle pendelöiviä.

Työssäkäynti on sallittua niille, joille se on välttämätöntä kuntarajoista riippumatta.

Hallituksen lakiesitys

– Muilta paikkakunnilta tulevien on mahdollista liikkua ja asioida asetuksen rajaamilla alueilla, jos heillä on laissa mainittu syy liikkumiselleen. Esimerkiksi työssäkäynti on sallittua niille, joille se on välttämätöntä kuntarajoista riippumatta, lakiesityksessä todetaan.

Poliisi voi kysyä syytä liikkumiselle

Liikkumisrajoitukset kannattaa ottaa huomioon, vaikka kevään 2020 kaltaista Uudenmaan sulkua ei ole tulossa. Ahvenkosken sillalle ei perusteta tarkastuspistettä. Poliisi voi silti pyytää rajoitusalueella liikkuvalta syytä liikkumiselle. Syyn voi esittää kirjallisesti tai suullisesti. Kirjallinen todiste voi olla esimerkiksi työnantajan laatima todiste.

Liikkumisrajoituksista voidaan poiketa myös opiskelun takia. Tällöinkin on oltava perusteltu syy lähiopiskeluun osallistumiselle. Poliisi voi määrätä sakon liikkumisrajoituksen tai maskipakon rikkomisesta.

Rajatulla alueella liikkuminen, sinne meneminen tai sieltä poistuminen on sallittua läheisen henkilön hoivan tarpeen, hautajaisten vuoksi tai tapaamisoikeuden toteuttamiseksi. Lisäksi vakiintunut parisuhde oikeuttaa rajoituksista poikkeamiseen, joskin vakiintunutta parisuhdetta ei ole tarkemmin määritelty lakiesityksessä.

Sekin on hyvä muistaa, että henkilöllä on aina oikeus palata kotipaikkakunnalle. Etelä-Kymenlaaksossa vakituisesti asuva henkilö ei jää "mottiin" pääkaupunkiseudulle tai Turkuun. Sallittua on myös liikkuminen maahan saapumiseksi ja maasta lähtemiseksi.

Tästä on kyse

Poikkeuksia liikkumisrajoituksiin

Rajatuilla alueilla on sallittua muun muassa:

Mennä ruokakauppaan, pankkiin ja postiin sekä käyttää sote-palveluja.

Hoitaa työ- ja virkasuhdetta sekä elinkeino- ja yritystoimintaa.

Osallistua koulujen lähiopetukseen ja viedä lapsi päiväkotiin.

Hoitaa läheistä henkilöä vakavan sairauden takia.

Osallistua läheisen henkilön hautajaisiin.

Lapsen tai vammaisen henkilön tukeminen tai tapaamisoikeus.

Hoitaa vakiintunutta parisuhdetta.

Muuttaa alueen sisällä, alueen ulkopuolelle tai ulkopuolelta rajatulle alueelle.

Siirtyä pysyvässä hallinnassa olevalle vapaa-ajan asunnolle.

Lähde: valtioneuvosto

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka