Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Kymenlaakso on taas koronaviruksen leviämisvaiheessa – Jo kolme neljästä tartunnasta Kymsoten alueella on herkästi leviäviä muuntoviruksia

Yläkoulujen suositellaan palaavan lähiopetukseen 29. maaliskuuta alkaen. Myös toisella asteella voidaan järjestää lähiopetusta, mikäli turvallisuusasiat pystytään huomioimaan. Koronakoordinaatioryhmä oli huolissaan useasta eri suunnasta tulleista viesteistä, että koronaohjeita jätetään noudattamatta entistä herkemmin tai niitä kierretään tietoisesti.

Kuvituskuva. Arkisto/Katja Juurikko

Johanna Tenovirta

Kymenlaakso siirtyi takaisin koronaviruksen leviämisvaiheeseen keskiviikkona. Kiihtymisvaiheen aikana tartunnat ovat olleet Kymenlaaksossa kasvussa ja maakunnassa on esiintynyt eri puolilla erillisiä tartuntaryppäitä. Muuntovirusepäilyjen osuus uusista tartunnoista on edelleen kasvussa.

Seitsemän viime päivän aikana Kymenlaaksossa on todettu 62 uutta koronavirustartuntaa. Sitä edellisten seitsemän päivän aikana määrä oli 41. Kymenlaakson kahden viikon ilmaantuvuusluku on noussut yli 50, ollen 58,5. Positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä on lähtenyt kasvuun ja on nyt 2,4 prosenttia. Tartunnoista pystytään jäljittämään 80 prosenttia.

Vaikka tartunnan jäljitys on edelleen Kymenlaaksossa hyvällä tasolla, viime aikoina on esiintynyt useita tartuntaryppäitä eri puolilla Kymenlaaksoa ja osassa näistä on ollut myös huomattavia altistumismääriä. Se on kuormittanut tartunnanjäljitystä. Tartunnan lähteinä perhepiirin ulkopuolelta ovat nousseet edelleen yksityistilaisuudet ja tapaamiset vapaa-ajalla, mutta myös työpaikat.

Muuntovirus levinnyt laajella

Kymenlaaksossa uusista tartunnoista muuntovirusepäily on kolmessa tapauksessa neljästä. Herkästi tartuttavat muuntovirukset ovat erittäin suuri riski koronatilanteen huonontumiselle entisestään, Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo

– Tällä hetkellä voidaan pitää melko todennäköisenä, ettemme Kymenlaaksossa selviä välttämättä vähemmällä kuin naapurialueemme. Se, kuinka vaikeaksi tilanne lopulta menee, on meistä jokaisesta kiinni.

Keskiviikkona kokoontunut koronakoordinaatioryhmä oli huolissaan useasta eri suunnasta tulleista viesteistä, että koronaohjeita jätetään noudattamatta entistä herkemmin tai niitä kierretään tietoisesti.

– Olemme kaikki väsyneitä, sitä ei voi kieltää. Lisäksi esimerkiksi harrastamisessa ja vaikka joukkueurheilussa tilanne ajaa seuroja todella isoihin ongelmiin. Tämän me kyllä ymmärrämme, mutta ikävä kyllä koronatilanne ei ole ohi, emmekä voi vielä lopettaa ohjeiden, suositusten ja rajoitusten noudattamista. Vastuullisuus on nyt jokaisella toimijalla avainasemassa, Mäntymaa sanoo.

Oppiminen ja opiskelun tuki turvattava

Koronakoordinaatioryhmä keskusteli keskiviikkona siitä, miten oppimista ja opiskelun tukea voidaan vahvistaa erityisesti toiselle asteelle. Kymenlaaksossa toisen asteen pääasiallinen etäopetus on jatkunut neljän kuukauden ajan. Ryhmä linjasi, että Kymenlaaksossa tulee mahdollistaa sellaiset linjaukset opetuksen järjestämiseen, jotka loppukevään ajan tukevat oppimista ja opiskelua.

Aikaisemman suosituksen mukaisesti yläkoulujen suositellaan palaavan lähiopetukseen 29. maaliskuuta alkaen. Yläkoulujen oppilaille ja kuudesluokkalaisille suositellaan vahvasti maskin käyttöä koulupäivän ja koulukuljetusten ajan.

Lisäksi toisella asteella voidaan järjestää lähiopetusta turvajärjestelyt huomioiden. Lähiopetuksessa kerrallaan olevien oppilaiden määrä tulee harkita kunta- ja koulukohtaisesti siten, että terveysturvallisuus voidaan huomioida. Lähiopetuksessa olevia oppilaita suositellaan vahvasti käyttämään maskia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ruokailujen turvallisen järjestämiseen. Lukioissa tulee vielä ylioppilaskirjoitusten ajan suosia ensisijaisesti etäopetusta.

Päätökset ja tarkemmat ohjeet opetuksen järjestämisestä tehdään kunnissa.

– Nyt alkoi jo kyse olla erityisesti toisella asteella siitä, jatketaanko lukuvuosi loppuun etäopetuksessa vai mahdollistetaanko suosituksin, että tarvittavaa lähiopetusta voidaan järjestää. Jos jotakin, niin oppiminen ja opetus meidän pitää tässä vaikeassa tilanteessa varmistaa, Mäntymaa sanoo.

Alueelliset suositukset ensi viikolla

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä jatkoi jo voimassa olevia suosituksia harrastustoiminnan ja julkisten tilojen käytöstä. Harrastustoiminnassa alakouluikäisten harrastustoiminnan suositusta tarkennettiin niin, että sitä voidaan jatkaa sisä- ja ulkotiloissa korkeintaan kymmenen hengen ryhmissä. Nuorten eli yläkouluikäisten ja vanhempien sekä aikuisten harrastustoiminnan Kymsote suosittelee keskeytettäväksi.

Suositukset julkisten tilojen rajoituksista jatkuvat. Tämän lisäksi koronakoordinaatioryhmän antoi aluehallintovirastolle suosituksen tehdä päätöksen tartuntatautilain väliaikaisen 58 d -pykälän toimeenpanosta Kymenlaaksossa.

Pykälässä säädetään velvollisuudesta yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön järjestämisestä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Lisäksi koronakoordinaatioryhmä antoi aluehallintovirastolle suosituksen jatkaa kuuden hengen kokoontumisrajoitusta yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokoontumisiin Kymenlaaksossa huhtikuun ajaksi. Aluehallintovirasto antaa päätöksensä ensi viikolla.

Koronakoordinaatioryhmä jatkoi myös yksityistilaisuuksien osalta samaa suositusta, eli yli kuuden hengen yksityistilaisuuksia ja perhejuhlia ei tulisi järjestää eikä tällaisiin osallistuta.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka