"Toivon ymmärrystä jälkeläisiään suojelevia emoja kohtaan" – Pesimäaikaan kaikki lintulajit ovat lain nojalla rauhoitettuja

Pesien, munien tai poikasten siirtely ja tahallinen hävittäminen on kielletty, kuten myös lintujen häiritseminen.

Lintujen pesimäaika on hyvässä vauhdissa. Luonnossa liikkujien kannalta se tarkoittaa pesimärauhan kunnioitusta.

Suurin osa Suomen lintulajeista on rauhoitettuja, mutta metsästysasetuksessa myös rauhoittamattomien lintujen pesimärauha taataan. Pisimmillään lakimääräinen pesimärauha alkaa maaliskuun puolivälistä ja jatkuu heinäkuun loppuun.

Pesien, munien tai poikasten siirtely ja tahallinen hävittäminen on kielletty, kuten myös lintujen häiritseminen. Häiritsemiseen lukeutuu myös pesään pääsyn estäminen.

Suomen eläinsuojelu ry:n eläinsuojeluneuvoja Sallamaari Simpanen korostaa pesimärauhan tärkeyttä.

– Pesimärauha on lakisääteinen. Se on tärkeä lintukantojen säilymisen vuoksi.

Linnut ovat tärkeä osa ekosysteemiä, jonka tasapaino on kaikelle elämälle tärkeää.

– Ekosysteemissä kaikki vaikuttaa kaikkeen, Simpanen painottaa.

Pesimärauhan kunnioitus tarkoittaa käytännössä sitä, että havaittu pesä kierretään kaukaa. Luonnossa liikkuessa lemmikit tulisi pitää kiinni, jotta ne eivät pääsisi tuhoamaan pesiä tai tappamaan lintuja ja niiden poikasia.

Eläinsuojeluneuvojat saavat viikoittain soittoja vahingoittuneina löytyneistä linnuista, joiden vammat ovat useimmiten kissan aiheuttamia. Paikalliselle neuvojalle soittaminen onkin ensiaskel vahingoittuneen linnun löytyessä.

Entä jos lintu tekee pesän aivan pihapiiriin?

Simpanen muistuttaa, että jos omaa piha-aluetta käyttää ahkerasti, linnut eivät uskaltaudu asutuksen lähelle pesimään. Jos pesä kuitenkin ilmestyy takapihalle, tulisi pesimärauhaa kunnioittaa.

– Se ei ole pitkä aika ihmisen elämästä, kun poikaset siitä jo lähtevät.

Pihatöissä olisi siis hyvä muistaa tarkistaa piha pesien ja poikasten varalta. Pesistä eksyneitä poikasiakaan ei pidä rynnätä auttamaan, sillä emo saattaa olla lähettyvillä tarkkailemassa.

Pesimäaikana lintujen kanssa toimimisessa auttaa luonnonlukutaito. Linnun käyttäytymistä seuraamalla tietää, onko kulkenut liian lähelle pesää tai poikasia. Samoin kuin kaikki muutkin elävät olennot, puolustavat ja suojelevat lintuemotkin poikasiaan kovalla tarmolla.

– Toivon pesimäaikana ymmärrystä niin pesintää kuin jälkeläisiään suojelevia emoja kohtaan, Simpanen sanoo.

Laki

Myös pesän siirtäminen on kiellettyä

Metsästysasetus määrää rauhoittamattomat lintulajit rauhoitetuiksi pesimäaikaan keväästä aina heinäkuun loppuun saakka.

Rauhoitettujen lintujen ja niiden pesien, munien ja poikasten haltuunotto, siirtäminen ja vahingoittaminen on kielletty luonnonsuojelulaissa.

Luonnonsuojelulain rauhoitussäännökset eivät kosketa maa- ja metsätaloutta.

Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla luovutettiin eduskuntaan lokakuussa 2019.

Lue lisää aiheesta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka