Päätoimittajalta Pride-juhlat ovat tarpeen – Vapaus ja ihmisoikeudet ansaitsevat oman juhlansa

Kotkassa järjestettiin ensimmäinen Kotka Pride -kulkue lauantaina. Ihmisoikeuksien puolesta juhlittiin myös koko perheen puistotapahtumassa. Tällaiset yhteisölliset tilaisuudet ovat äärimmäisen tärkeitä.

On häpeällistä, että valtaosa Suomessa järjestettävien Pride-ihmisoikeustapahtumien järjestäjistä on kohdannut häirintää tai ilkivaltaa. Suomen Tietotoimiston selvityksen mukaan yleisimpiä häirinnän ja ilkivallan muotoja ovat olleet loukkaava, asiaton puhe ja sateenkaarilippujen vahingoittaminen.

On hieno ja luonteva ele muun muassa Kotkan kaupungilta, pääkirjastolta ja Merikeskus Vellamolta liputtaa koko Pride-viikon ajan. Sateenkaarilippu kuvaa moniarvoisuutta ja symboloi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Tasa-arvoiset ihmisoikeudet kuuluvat Suomessa jokaiselle. Ihmisoikeudet ja vapaus ovat vahvan kansakunnan merkki.

Jokaisella on oikeus osallistua turvallisesti tapahtumiin ilman pelkoa syrjinnästä tai fyysisestä tai sanallisesta ahdistelusta.

Pride-viikolla jokaisella on mahdollisuus tarkastella omia asenteitaan. Olenko minä se etuoikeutettu, joka katson oikeudekseni polkea muiden, heikommassa asemassa olevien tasavertaisia oikeuksia samoihin asioihin, joista itse nautin? Olenko minä se henkilö, joka sanoo ääneen sellaisia asioita, jotka loukkaavat toisia ja jotka asettavat minut kiusalliseen valoon ympäröivän yhteisön silmissä?

Väheksyvät vitsit ovat mennyttä maailmaa. Jokaisen seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolen moninaisuus on henkilökohtainen asia, mutta moninaisuuden julkinen tunnustaminen ja moniarvoisuuden yhteisöllinen juhlistaminen voi olla erityisen tärkeää nuorille, jotka kuuluvat seksuaalivähemmistöön ja joutuvat kamppailemaan tunteiden kanssa siitä, tulevatko he hyväksytyiksi sellaisina kuin ovat. Ennakkoluuloja on edelleen, siksi julkiset Pride-juhlat ovat tarpeellisia.

Oma seksuaalisuus ei ole valinta, eikä ole olemassa parempaa tai huonompaa tapaa suuntautua. Jokaisella pitäisi olla oikeus tasa-arvoon sukupuolesta tai seksuaalisuudesta riippumatta.

Toivottavasti jokainen vähemmistöön kuuluva saisi tuntea olonsa turvalliseksi myös Kymenlaaksossa. Moniarvoisuus on vahvuus ja tulevaisuuden voimatekijä.

Kirjoittaja on Kymen Sanomien vastaava päätoimittaja.