Pääkirjoitus Päällekkäiset hallituspaikat keskittävät valtaa – Kunnissa ja niiden tytäryhtiöissä on päästävä eroon kaksoisrooleista

Päällekkäiset jäsenyydet kaupunginhallituksessa ja kaupunkikonsernin yhtiöiden hallituksissa saattavat vielä tänä vuonna olla Kotkassa historiaa. Tähän astikin on noudatettu kirjoittamatonta sääntöä siitä, että kaksoisrooleja ei synny, mutta parhaillaan tehtävässä konserniohjeen päivittämisessä periaatetta on ehdotettu kirjattavaksi konserniohjeeseen.

Hallituspaikkojen rajoittaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että kaupunginhallituksen jäsen ei samaan aikaan saa olla jäsenenä minkään konsernin tytäryhtiön hallituksessa. Kunnat voivat päättää itse omista ohjeistuksistaan. Kuntaliiton mukaan monet kunnat ovat päättäneet rajoittaa samanaikaisten hallitusjäsenyyksien määrää.

Kaksoisroolien kieltäminen konserniohjeessa tarkoittaa vallan tasaisempaa jakautumista.

Kuntaliitto suosittelee päällekkäisten jäsenyyksien välttämistä. Kaksoisroolit voivat johtaa ainakin kahdenlaiseen ongelmaan. Ensiksi konsernia valvovasta kaupunginhallituksesta tulee oman toimintansa valvoja. Toiseksi on kokoustekninen näkökulma. Jos kaksoisroolit johtavat toistuviin esteellisyyksiin olla mukana käsittelemässä asiaa ja hallituksen varajäsenet ovat usein päätöksen tekijöinä, mikä on varsinaisten jäsenten osa päätöksenteossa?

Kotkassa on sanottu ääneen esimerkiksi se, että kaksoisroolien kieltäminen konserniohjeessa tarkoittaa vallan tasaisempaa jakautumista. Haminassa kaupunginhallituksen jäsen voi kuulua myös konserniyhtiön hallitukseen eikä ohjeistusta olla muuttamassa.

Kotkassa kiinnostuneita henkilöitä niin kaupunginhallituksen kuin konserniyhtiöiden hallituksiin todennäköisesti riittää, mutta samaan aikaan esimerkiksi kuntavaaleissa monessa kunnassa puolueilla oli täysi työ saada ehdokkaita. Jotta hallituksissa kaikki ovat eri henkilöitä, ensimmäinen edellytys on, että vastuunkantajia löytyy riittävästi. Moni saattaa pitää konserniyhtiön – kuten sataman tai energiayhtiön – hallituspaikkaa tietynlaista tietoa tai ainakin kiinnostusta vaativana.