Pääkirjoitus | Kotkan testausasemasta halutaan saada enemmän irti

Kansalaisten liikkumattomuudesta koituvat kustannukset ovat merkittäviä Suomessa. Muutaman vuoden takaisessa Liikkumattomuuden lasku kasvaa -raportissa liian vähäisen liikunnan arvioitiin johtavan vuosittain 3,2–7,5 miljardin kustannuksiin ja tulojen menetyksiin.

Kustannusten haarukointi ei ole yksinkertaista. Lopputulos riippuu valittavista mittareista. Joka tapauksessa jo pelkästään terveydenhuollon suorat kustannukset lasketaan sadoissa miljoonissa. Työkyvyn heikentyminen aiheuttaa esimerkiksi tuloverojen menetyksiä.

Olympiakomitean nettisivuilta löytyy laskuri, jossa valtakunnallinen laskelma on siirretty kuntatasolle. Laskurin mukaan Kotkassa liikkumattomuus tarkoittaa vuosittain 30–70 miljoonan euron kustannuksia.

Kotkaan avattiin vuonna 2019 Suomen ensimmäinen kunnan omistama testausasema fyysisen kunnon mittaamiseen ja seuraamiseen. Testausasema on tavoittanut urheilijat tai muuten aktiivisesti liikkujat. Testausasemalle tullaan myös Kotkan ulkopuolelta.

Ennalta ehkäisevä työ on ontunut. Palvelun piiriin on ohjautunut harvakseltaan henkilöitä, joiden piti olla "keihäänkärkenä" toiminnassa. Eli henkilöitä, joiden fyysinen toimintakyky on syystä tai toisesta alentunut. Kaupunki on nyt muuttamassa Testausaseman käyttöä ilmaiseksi tietyille hyvinvoinnin ja terveyden asiakkaille.

Kriteerit maksuttomaan palveluun valittaville ovat vielä työn alla. Testausasemalla on kuitenkin alkuvuodesta suoritettu pilottijakso, jonka tulos oli rohkaiseva. Kuntouttavalla harjoittelulla pystyttiin muutamassa kuukaudessa palauttamaan erään asiakkaan fyysinen toimintakyky niin, ettei arkielämä ole enää rajoitettua.

Maksuttomuudella kaupunki menettää Testausasemalta suoraan saatavia tuloja. Liikunnallisuuden lisäämisen hyöty näkyy myöhemmin terveydenhuollon rasitteiden vähentymisenä ja sitä kautta syntyvinä säästöinä. Kaupunki on muutenkin rukkaamassa Testausaseman hinnastoa. Uusien alennusryhmäläisten muodostaminen voisi osaltaan lisätä Testausaseman käyttöä.