Lukijalta | Kymenlaaksossakin ilmenee kohonneen itsemurhariskin tunnusmerkkejä

Yle uutisoi, kuinka itsemurhan tehneistä joka viides oli käynyt vastaanotolla kuolinpäivänään. Syiksi tähän arvioitiin osaamista, uskallusta tai ettei kysymistä pidetty tärkeänä sillä kyseisellä tapaamiskerralla.

Marena Kukkonen Itsemurhien ehkäisy- hankkeesta myös kommentoi, että vastaanotolle tuleva asiakas saattaa toivoa asiantuntijan ottavan itsetuhoisuuden puheeksi kun taas asiantuntija olettaa asiakkaan kertovan syyn käynnille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen kommentoi, ettei yli puolelle käynneistä ole kirjattu syytä käyntiin, eli tietoa ei ole mihin apua on haettu.

Kymenlaakso ei ole valtakunnallisesti itsemurhatilastojen kärkialueita, mutta on tunnistettu, että alueella ilmenee kohonneen itsemurhariskin tunnusmerkkejä, kuten pitkäaikaistyöttömyyttä, vähäosaisuutta, maan keskitasoa korkeampaa sairastavuutta sekä näköalattomuutta.

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry haki ja sai vuonna 2020 hankerahoitusta itsemurhien ehkäisyhankkeelle Kymenlaakson alueelle. Hankkeen tavoitteena on lisätä mielenterveysosaamista ammattilaisilla sekä mielenterveystaitoja kuntalaisilla. Hanke tarjoaa muun muassa maksuttomia mielenterveyden ensiapukoulutuksia sekä luentoja, jotka soveltuvat niin sote-ammattilaisille kuin myös muille kuntalaisille. Mielenterveystaidot ovat kansalaistaitoja, ja itsetuhoisuuden puheeksiotosta hyötyvät myös pidempään alalla työskennelleet.

Mielenterveyteen liittyvät asiat ovat puheenaiheina, mutta niihin liittyy edelleen ajatusta, ettei mielenterveydestä voida puhua tai ettei välttämättä osata kysyä itsetuhoisista ajatuksista. Mielenterveys on osa meitä kaikkia, se on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Mielenterveyden vointi vaihtelee elämän eri vaiheissa ja on todennäköistä, että kaikki kohtaavat jossain vaiheessa elämäänsä mielenterveysongelmia joko läheisillä, ystävillä tai henkilökohtaisesti.

Kaikenikäisten kanssa on mahdollista ottaa mielenterveys ja mielen hyvinvointi teemat esille. Jo lapsille ja nuorille on olemassa materiaaleja tunnetaitoihin ja hyvinvoinnin esiin tuomiseen esimerkiksi mieli.fi-sivustolla.

Mielenterveyden haasteita tunnistettaessa on mahdollista tuottaa laadukkaampi elämä myös ikääntyneille. Vuonna 2020 joka viides itsemurhaan päätynyt oli yli 65-vuotias (stat.fi). Myös hoivakotien ja kotihoidon hoitohenkilöstön on tärkeää tunnistaa ikääntyneiden mielenterveysongelmat sekä kysyä niistä. Kysymykseksi riittää mitä kuuluu tänään? Keskusteleminen ja kuunteleminen sekä aito kohtaaminen antavat tilan myös hankalien asioiden esiin tuomiselle.

On tärkeää ymmärtää, ettei itsetuhoisista ajatuksista kysyminen lisää itsemurhariskiä. Saattaa tuntua vaikealta puuttua toisten asioihin. Kuitenkin silloin kun huomaamme merkkejä mielen pahoinvoinnista tai itsetuhoisuudesta, on meidän kaikkien tehtävä olla rohkea ja ottaa asia puheeksi sekä luoda toivoa tulevasta.

Toivo ja rohkeus ovatkin Mieli ry:n valtakunnallisen teemaviikon Mental Health Art Weekin teemoja.

Yhes eteenpäin -itsemurhien ehkäisyhanke Kymenlaaksossa tarjoaa myös maksuttoman puheeksiottoluennon tiistaina 17.5. kello 13.–14.30 Kotkan kirjastossa.

Mielen hyvinvointi on meidän yhteinen asia. Meillä on mahdollisuus tukea ja auttaa toisiamme, kun vaan uskallamme kysyä.

Raisa Mänttäri

Kakspy ry, Yhes eteenpäin -itsemurhien ehkäisyhanke Kymenlaaksossa

Tanja Karkulahti-Hoppman

Xamkin geronomiopiskelija

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka