Lukijalta: Ukrainan sota kasvattaa kotimaisen puun tarvetta Kaakkois-Suomessa

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on seurannut puun tuonnin tyrehtyminen Venäjältä Suomeen. Viime vuosina tuonti on kattanut 12–14 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun tarpeesta. Esimerkiksi viime vuonna puuta tuotiin 9,3 miljoonaa kuutiometriä. Siitä lähes puolet oli koivua. Energiahaketta on tuotu noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä, joka on kattanut reilun viidenneksen Suomen lämpö- ja voimalaitosten hakkeen vuotuisesta tarpeesta.

Nopeasti muuttunut tilanne vaikuttaa erityisesti Kaakkois-Suomen puuhuoltoon, koska alueen metsäteollisuus käyttää jopa yli 30 prosenttia kaikesta teollisuuspuusta. Myös tuodulle energiahakkeelle on löydettävä korvaaja. Samaan aikaan metsähakkeen kysyntä on kaakossa muistakin syistä kasvusuunnassa johtuen sekä turpeen polton vähentämisestä että Etelä-Suomen uusien lämpö- ja voimalaitosten kasvavasta hakkeen tarpeesta.

Tilanne avaa uusia mahdollisuuksia kotimaisen puun käytön lisäämiselle. Tosin sillä edellytyksellä, että puupohjaisten tuotteiden kysyntä maailmalla jatkuu hyvänä sodasta huolimatta. Yhtenä potentiaalisena raaka-ainelähteenä ovat kaakon nuoret metsät, joissa on metsävaratietojen valossa runsaasti hoitotarpeita. Niiden kunnostus toisi markkinoille lisäpuuta etenkin energiakäyttöön mutta myös jalostukseen. Pienpuun potentiaalista on Kymenlaaksossa käytössä 28 prosenttia ja Etelä-Karjalassa vain 10 prosenttia.

Metsänomistajalle nuorten metsien hoito on sijoitus tulevaan puuntuotokseen. Oikea-aikainen harvennus pitää yllä puuston elinvoimaa ja hiilensidontakykyä sekä nopeuttaa puiden järeytymistä ja lisää merkittävästi arvokkaan tukkipuun tuotosta. Valtio kannustaa hyvään metsänhoitoon ja tukee nuorten metsien hoitoa ja pienpuun keruuta niin kutsutulla kemera-tuella, joka osittain kompensoi näiden kohteiden korkeita korjuutyön kustannuksia.

Juuri nyt on oikea aika laittaa metsänhoitotöitä liikkeelle ja turvata metsien hyvä kehitys sekä parantaa uusiutuvan kotimaisen energian saatavuutta ja huoltovarmuutta.

Jouni Väkevä, elinkeinopäällikkö, Kaakkois-Suomi

Suomen metsäkeskus

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka