Lukijalta | Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut kuntoon

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alussa. Sote-uudistuksen toimeenpanossa erityinen huomio on suunnattava lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Niiden riittävyys ja laatu on varmistettava jokaisella hyvinvointialueella.

Nykyään lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat riittämättömät ja pirstaleiset eikä huomattava osa mielenterveyden häiriöistä kärsivistä lapsista ja nuorista saa tarvitsemaansa hoitoa. Perus- ja erikoisterveydenhuollon palveluiden sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden yhteen sovittaminen toimii heikosti. Peruspalveluissa ei saa riittävää apua, ja erikoissairaanhoito on pahoin ruuhkautunut.

Korona-aika ja maailmanpoliittinen kriisi on entisestään lisännyt mielenterveyden tuen ja avun tarvetta sekä palveluvelkaa.

Mielenterveystyön perustason voimavarojen tulee olla riittävät. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita on lisättävä, jotta lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada nopeasti ja joustavasti apua ja hoitoa. Esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen asianmukaiset resurssit on varmistettava.

Mielenterveyden pienistä pulmista voi kasvaa suuria ongelmia, jos lapsi tai nuori ei saa riittävää apua ajoissa. Tällöin painopiste siirtyy erikoissairaanhoitoon, joka ei selviydy suuresta potilasmäärästä. Kun lapset ja nuoret jäävät vaille riittäviä mielenterveyspalveluita, joudutaan monissa tilanteissa turvautumaan lastensuojeluun, vaikka tilanne olisi ollut hoidettavissa riittävillä terveydenhuollon palveluilla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu sote-uudistuksen jälkeen sekä hyvinvointialueen että kunnan tehtäviin. Niiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Järjestöjen työ on tärkeää mielenterveyden edistämisessä ja tukemisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki edellyttää, että hyvinvointialue ja kunta tukevat järjestöjen toimintaedellytyksiä.

Mielenterveyteen liittyvien näkökohtien on oltava keskeisiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen painottuu vahvasti fyysisen terveyden edistämiseen mielenterveyden jäädessä sivurooliin. On muistettava, että mielenterveyden häiriöt vaikuttavat myös fyysiseen terveyteen.

Christa Carpelan

toiminnanjohtaja

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri ry

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka