Pääkirjoitus: Kyminlinnaan sopisi asuinrakennukset

Kyminlinnan linnoitukseen on vuosien saatossa kohdistunut monenlaisia ideoita ja kehitystoiveita. Kaavoituksen kannalta alue on ainutlaatuinen, koska siihen kuuluu Natura-alueita sekä muinaismuistoalueita ja -kohteita. On koskialuetta, luontokohteita ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja rakenteita, jotka edellyttävät kaavaan suojelumerkintää.

Siksi kaavan valmistelussa Kotkan kaupunki on keskustellut monen eri tahon kanssa. Niin valtion omistajatahot, Museovirasto ja Kymenlaakson museo kuin ely-keskuskin ovat kertoneet mielipiteensä.

Vuosia on vierinyt, eikä ihme, että hankkeen pitkäpiimäisyys on synnyttänyt kansalaiskeskustelua. Usko siihen, saadaanko rappeutuvat rakennukset säilymään, on ollut koetuksella. Hankkeen huomion ylläpitämiseksi on perustettu paikallinen yhdistys, joka on jo pari vuotta kantanut huolta alueen kehittämisen jatkumosta.

Kaavassa Kyminlinnaan voisi matkailutoimintojen ohelle mahtua asumisrakennuksia. Kaavoittaja ei tarkemmin määrittele, millaisia tai kuinka paljon. On kuitenkin ilmiselvää, että linnoituksen keskeinen sijainti niin moottoritien kuin radankin varressa olisi alueen asuttamiselle huima etu. Kyminlinna voisi olla eräänlainen Kotkan Suomenlinna, kiehtova historian ja nykyisyyden yhdistelmä. Tämän erikoislaatuisuuden lisäksi linnoitus olisi asumisympäristönä hienon suljettu ja rajattu yhteisö.

On hyvä, että kaava mahdollistaisi monipuolisen käytön, ei pelkkää keskittymistä esimerkiksi museointiin ja matkailuun. Ihmisen elämä tässä ajassa toisi kerroksia menneisyyden päälle.

Suojelukaavan ja nykyisen asumisten vaatimusten yhdistelmä on haastava ja vaatii toteutuakseen taloudellista panostusta. Kaavoitus on joka tapauksessa odotettua liikehdintää Kyminlinnaan ja hälventää huolta, ettei mitään tapahdu koskaan. Se luo valmiutta investoijan löytymiselle. Tämä on koko kehittymisen pääasia.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka