Lukijalta | Kymenlaakson ikääntyminen on suuri haaste tulevalle aluevaltuustolle

Kansanterveyttä on Suomessa rakennettu sodan jälkeen isoilla askelilla. Kansanterveys onkin parantunut ja pitkäaikaissairaiden osuus pienentynyt. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö perusterveyden- ja sosiaalihuoltoon sekä erikoissairaanhoitoon jouduta panostamaan entistä enemmän resursseja.

Vaikka monet kansanterveyden ongelmista ovat vuosikymmenten saatossa vähentyneet, ne ovat yhä yleisiä. Joka kolmannella 75 vuotta täyttäneellä miehellä ja joka neljännellä naisella on todettu sepelvaltimotauti. Työssäkäyvistä noin joka neljännellä on merkkejä työuupumuksesta.

Huolestuttavaa on, että myönteiset muutokset ilmenevät selkeimmin varttuneissa ikäluokissa, nuorempien aikuisten terveyden hyvä kehitys on pysähtynyt. Positiivista on kuitenkin se, että terveiden elinvuosien odote näyttää runsaan vuosikymmenen aikana lisääntyneen yli kolmella vuodella.

Kotkan väestön keski-ikä on lähes 47 vuotta. Se poikkeaa maan keskiarvosta reilulla 3 vuodella. Kotkassa yli 65-vuotiaiden osuus asukasluvusta on jo nyt yli 10 000 ja osuus tulee kasvamaan seuraavan vuosien aikana useammalla tuhannella.

Ikäihmisten kasvava osuus tuo paineen tulevan hyvinvointialueen päätöksentekoon. Sairaiden ja toimintarajoitteisten lukumäärä kasvaa väistämättä, vaikka kunkin ikäryhmän sairastavuus pienenisi.

Tämä tulee olemaan suuri haaste tulevalle aluevaltuustolle. Miten Kymenlaakson tuleva hyvinvointialue järjestää ikäihmisten kotihoidon, perus- ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut? Entä kuntoutus- ja terveydenhuollon palvelut laadullisesti ja määrällisesti niin, että voimme olla tyytyväisiä palveluverkostoon?

Julkisessa keskustelussa toistuva kysymys Kymenlaakson kaksinapaisuudesta sekä sen kielteisestä vaikutuksesta päätöksentekoon täytyy saada loppumaan. Uusien aluevaltuutettujen tulee heittää ”sotakirveet” aivan muualle ja aloittaa yhteisen hyvinvointialueen kehittäminen rakentavassa hengessä.

Heikki J. Oksanen, Kotka

aluevaaliehdokas (sd. sit.)

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka