Lukijalta | Liikunnan aluevaaliehdokkaat, astukaa esille

Merkittävä osa suomalaisista liikkuu liian vähän. Tällä on erittäin merkittäviä kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia vaikutuksia. Ennen kaikkea se heikentää suomalaisten elämänlaatua. Olemme liikunta- ja urheiluyhteisössä erittäin huolissamme liikkumattomuudesta ja sen vaikutuksista ihmisten hyvinvoinnille.

On tärkeää, että myös perustettavat hyvinvointialueet ottavat liikunnan edistämiseen vahvan ja kunnianhimoisen otteen. Liikunta on tehokkainta ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja sopii senkin takia hyvin hyvinvointialueiden agendalle.

Me Olympiakomitea ja Kymenlaakson Liikunta esitämme, että hyvinvoinnin ja terveyden hyötyjen varmistamiseksi Kymenlaakson hyvinvointialueellakin kirjataan selkeästi liikunnan edistäminen ja siihen liittyvät elintapaneuvonta ja liikunnan palveluketjut hyvinvointialueen strategiaan.

Tämä olisi paras tae sille, että tästä tärkeästä työstä tulee suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Hyvinvointialueiden ja järjestösektorin välille tulee myös rakentaa järjestelmällistä yhteistyötä, mikä tuo kolmannen sektorin voimavarat alueellisen hyvinvointityön käyttöön.

Toivottavaa olisi, että liikunnan merkitys näkyisi myös uusien alueiden rakenteissa, ja että kultakin alueelta löytyisi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta tai muu vastaava elin, jonka tehtäviin kuuluu linjata myös liikunnan edistämisestä. Kymenlaaksossa on jo perustettu järjestöjen neuvottelukunta ja sen asema tulee vahvistaa.

On selvää, etteivät hyvinvointialueet eivät voi saavuttaa tärkeitä tavoitteitaan, ellei niissä suhtauduta tosissaan myös liikunnan edistämiseen. Liian vähäisestä liikunnasta aiheutuvat kustannukset ovat Suomessa yli 3 miljardia euroa vuodessa. Kymenlaaksossa vuotuinen liikkumattomuuden kustannus on vuosittain varovaisestikin arvioiden 94 miljoonaa euroa.

Liikunnan edistämiseksi tehtävän työn ei tarvitse olla samanlaista jokaisella alueella. Eri alueilla on esimerkiksi erilaisia malleja liikunnan palveluketjuiksi. Liikunnan tarjonta on myös erilaista eri alueilla. Tärkeintä on, että jokaisella alueella on jokin malli liikunnan edistämiseksi.

Tammikuussa järjestettävissä aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot, jotka käyttävät hyvinvointialueiden ylintä päätösvaltaa. On tärkeää saada hyvinvointialueiden työ alusta alkaen kohdistumaan myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ennaltaehkäisevästi. Nyt on oikea aika liikunnan edistämiseen suuntautuneiden ehdokkaiden tuoda äänensä kuuluviin.

Jan Vapaavuori

Puheenjohtaja, Suomen Olympiakomitea

Ari Pietarinen

Puheenjohtaja, Kymenlaakson Liikunta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka