Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Harrastaminen kannattaa aina

Kymenlaakson Liikunnan toiminnanjohtaja Tommi Lehtinen kirjoitti täyttä asiaa (KySa 3.12.) liikunnan hyödyistä ihmiselle. Kaikenlainen liikunta on hyvästä!

Lehtinen nosti esille järjestöjen merkittävän ja laajan ennaltaehkäisevän työn, joka tulevalla sote-alueella on saatava näkyviin. Seuratoiminta ja yhdistykset tekevät laajamittaista terveydenedistämistyötä pienin resurssein. Jotta resurssit olisivat riittävät, on avustuskäytäntöjä ja -kriteerejä muutettava tasa-arvoisempaan suuntaan.

Lasten harrastaminen ennaltaehkäisee muita ongelmia. Jo yksi mieluisa harrastus estää syrjäytymistä ja lisää onnistumisen kokemuksia. Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuudet ja niin sanottu höntsäliikunta tarjoavat mahdollisuuksia suuremmallekin joukolle. On hyvä, jos liikuntaakin voi harrastaa ilman paineita omaksi ilokseen.

Kun puhutaan terveyden edistämisestä, korostetaan usein liikunnan merkitystä. On hyvä huomioida, että yhtä lailla sote-yhdistyksissä tehtävä harrastus- ja vertaistukitoiminta, kulttuuriharrastukset ja kaikki muu omaehtoinen aktiivisuus edistävät terveyttä ja auttavat toipumaan sairauksissa. Mielekäs tekeminen ja kaikki uuden opettelu lisäävät ihmisen voimavaroja ja tuovat elämään merkittäviä sosiaalisia suhteita.

Koko sote-alueella tarvitaan yhteinen tahtotila, joissa kaikenlaisen vapaaehtoisen toiminnan tukeminen on selkeää ja toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee saada vahvasti hyvinvointialueen rakenteisiin. Tarvitaan osaamista ja suunnitelmallisuutta, jotta yhteistyö kuntien ja yhdistysten kanssa on sujuvaa, eivätkä hallinnolliset rajapinnat näy asiakkaille. Yhdessä toimien voimme vähentää korjaavien palveluiden tarvetta.

Suvi Luoto

Hanna Pikka

Aluevaaliehdokkaat (vihr.)

Kotka

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka