Lukijalta: Kohti hyvinvointialueita

Hyvinvointialueille siirtymisen tavoitteena on turvata kaikkialla Suomessa yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut ja ammattitaitoisen työvoiman saanti. Hyvinvointialueiden muodostamisen tarkoituksena on hillitä kustannusten kasvua sekä kaventaa alueen asukkaiden hyvinvointi- ja terveyseroja.

Kymenlaaksossa on omat erityispiirteensä, jotka tuovat painetta erityisesti rahoitukseen ja palvelutarpeen kasvun hallintaan. Erityispiirteitä ovat esimerkiksi alueen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan saatavuusvaje. Kymenlaaksossa ei ole laajan ympärivuorokautisen päivystävän sairaalan statuksella olevaa sairaalaa. Rahoitus ei vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon todellista palvelutarvetta tai pelastustoimen turvaamista. Pelastustoimen puolelta omat haasteensa asettaa pitkät välimatkat riittävän nopean reagoinnin varmistamiseksi.

Yhteinen näkemys siitä, että hyvinvointialueille mentäessä pitää pystyä ajattelemaan koko Kymenlaaksoa, ei pelkästään ajaa oman kunnan etuja, tulee olemaan iso haaste. Nyt pitää nähdä koko laaksokunnan asukkaiden oikeus palveluihin samanarvoisina.

Meidän tavoitteena on turvata jokaiseen kuntaan oma sosiaali- ja terveyspalveluasema tai vastaavat palvelut, jolla turvataan peruspalveluiden saatavuus ja hoitoon pääsy. Pelastustoimen palveluiden osalta kannamme huolta pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien toimintaedellytysten turvaamisesta sekä henkilöstön riittävyydestä. Tavoite on tukea kotona asuvien ikäihmisten turvallisuutta ja tiivistää yhteistyötä vanhustyön ja pelastustoimen välillä. Tarvitsemme järjestöjen ja yhdistysten tuomista mukaan kehittämään kansalaisten riittäviä turvallisuustaitoja arkeen.

Nyt on oikea hetki lähteä vaikuttamaan yhteisen Kymenlaakson puolesta. Me olemme asettuneet jo ehdolle aluevaaleissa.

Riikka Turunen, aluevaaliehdokas (kesk.), Pyhtää

Tarja Kuittinen, aluevaaliehdokas (kesk.), Kotka

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka