Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Palvelujen ulkoistaminen ei vapauta kuntia vastuusta

Kymenlaakson kunnat ulkoistivat sosiaali- ja terveyspalvelunsa vuonna 2019 aloittaneelle kuntayhtymälle Kymsotelle. Se vastaa toistaiseksi, ennen sote-uudistuksen astumista voimaan, sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta sekä yhdessä kuntien kanssa terveyden edistämisestä ja hyvinvoinnin heikkenemistä ehkäisevistä toiminnoista.

Kunnat korvaavat kuntalaistensa tarvitsemista sote-palveluista Kymsotelle syntyneet kustannukset. Palvelujen ulkoistaminen ei kuitenkaan vapauta kuntia kuntalaisia koskevasta kokonaisvaltaisesta vastuusta.

Kymsote on nyt suurissa ongelmissa alijäämäennusteineen. Kuntalaiset ovat saaneet lukea ja kuulla huolestuttavista toiminnan ja palveluiden supistamis- ja leikkaussuunnitelmista. Budjetin ja palvelusopimusten runsasta ylittymistä Kymsote on perustellut lisääntyneillä hoito- ja huolenpitokustannuksilla sekä koronalla. Hallintokustannusten osuudesta ei ole yleisesti kerrottu.

Yhteistyösopimusten osapuolilla on aina omat roolinsa ja vastuunsa. Kuntien osuudessa keskeistä on ulkoistamiensa palvelujen kokonaisvaltainen seuranta, ei vain kustannusten osuutta laskujen maksun yhteydessä.

Kymsotelta on edellytettävä raportteja, joista ilmenee, miten kustannukset syntyvät ja mitä kustannukset pitävät sisällään, toisin sanoen tietoa ja lukumääriä sote-palvelujen käyttäjistä ja tarvitsijoista. Kyseisillä tiedoilla on ratkaiseva merkitys kuntalaisille suunnattujen terveydenedistämis- ja ennaltaehkäisevien palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja resursoinnissa.

Mikäli Kymsote ei saa talouttaan tasapainoisempaan asentoon kuntien avulla, ovat uhkana palveluiden supistukset ja leikkaukset. Toteutuessaan ne koskettavat kaikista heikoimmin toimeentulevia ja herkimmin haavoittuvia kuntalaisia, kuten lapsia, nuoria ja vanhuksia. Ne myös heikentävät kunnan ja kuntalaisten hyvinvointia ja elinvoimaa. Kuntien ennaltaehkäisevät palvelut ja terveyden edistäminen ovat jatkossa entistä haasteellisempia sekä toiminnan että kustannusten suhteen.

Kymsoten toiminta Kymsotena päättyy vuoden 2022 lopussa, mutta jatkuu uuden hyvinvointialueen järjestäjä-tuottajatahona. Siksi pidän tärkeänä, että sen toiminta- ja palvelurakenteita hinnoitteluineen sekä johtamis- ja työkulttuureja kustannuksineen arvioidaan kattavasti ensi vuoden puolella.

Näin vältetään mahdollisten kehittämistarpeiden siirtyminen sellaisenaan uuteen organisaatioon. Kyseisiä arviointitietoja tulevat tarvitsemaan tammikuussa valittavat aluevaltuuston jäsenet ja muut uudet luottamuselimet.

Pirjo Romppanen

Aluevaaliehdokas (sd.)

Kotka

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka