Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Pohjoismainen puolustusyhteistyö rakentaa kykyä toimia yhdessä

”Kansainvälinen puolustusyhteistyö vahvistaa Suomen puolustuskykyä.” Näin todetaan valtioneuvoston uudessa puolustusselonteossa. Puolustusyhteistyötä tekemällä varaudumme toimimaan yhteistyössä kumppanimaidemme kanssa niin normaalioloissa kuin erilaisissa kriiseissäkin. Yhteistyö pitää sisällään muun muassa yhteisen tilannekuvan, operatiivisen toiminnan ja yhteiset harjoitukset.

Suomi on tänä vuonna toiminut pohjoismaisen Nordefco-puolustusyhteistyön puheenjohtajamaana. Runsaan 10 vuoden aikana pohjoismainen puolustusyhteistyö on Nordefcon alla entisestään syventynyt ja laajentunut. Monet Nordefcon alla tehdyt aloitteet ovat vakiintuneet osaksi Pohjoismaiden arkista sotilaallista yhteistoimintaa.

Kriisin ja konfliktin ajan yhteistyön kehittämisen lisäksi Suomen puheenjohtajakauden aikana on tehty töitä muun muassa sotilaallisen huoltovarmuuden, kokonaisturvallisuuden ja Euroopan puolustusrahaston tarjoamien mahdollisuuksien saralla. Meillä on myös jo muutaman vuoden ajan ollut Nordefco-maiden kesken mahdollisuus niin sanottuihin kriisikonsultaatioihin. Tätä suojattua videoyhteyttä on tänä vuonna käytetty koronapandemiaan liittyen ja viimeksi Afganistanin evakuointioperaation yhteydessä.

Suomen puheenjohtajakaudella on käsitelty huoltovarmuutta myös puolustusteollisuuden näkökulmasta. Maailmalla toimitusketjut ovat koronan takia vaikeutuneet ja komponenteista on ollut pulaa joillakin teollisuudenaloilla. Nordefcossa tehtyjen selvitysten perusteella tällä ei joitain viivästyksiä lukuun ottamatta ole onneksi ollut merkitystä Pohjoismaiden sotilaalliseen huoltovarmuuteen.

Pohjoismainen puolustusyhteistyö on joustavaa ja järkevää. Eri Pohjoismailla on keskenään myös kahdenvälisiä ja kolmenvälisiä järjestelyjä. Suomella on erityisen läheinen suhde Ruotsiin, jonka kanssa meillä on pitkään ollut tiivistä ja luottamuksellista yhteistyötä myös puolustusasioissa. Viime aikoina olemme tiivistäneet yhteistyötä myös Norjan kanssa.

Pohjoismainen puolustusyhteistyö on Suomelle luontevaa monesta syystä. Yhteisiä tekijöitä ovat maantieteen lisäksi samanlainen yhteiskuntarakenne sekä huoltovarmuus. Itämeren turvallisuus, meriliikenteen tärkeys sekä arktinen alue ovat tärkeitä kaikille Pohjoismaille. Kantavana teemana on kuitenkin koko Pohjolan turvallisuus ja rauhallisuus. Näitä asioita edistämme myös tällä viikolla pohjoismaisten puolustusministerien saapuessa Suomeen Nordefco-kokoukseen.

Antti Kaikkonen

Puolustusministeri (kesk.)

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka