Lukijalta | ”Maakuntavaalit” lähestyvät, oletko valmis?

Vielä pari kuukautta sitten puhuttiin tulevista maakuntavaaleista. ”Maakuntavaaleja” ei kuitenkaan ole, eikä tule!

23.1.2022 pidetään aluevaalit, joiden äänestysalueena on Kymenlaakson hyvinvointialue, Kymsoten alue.

Ikävä kyllä monet eivät edes tiedä, mikä tulevilla vaaleilla on tarkoituksena. Todennäköisesti äänestysaktiivisuus jää historian matalimmaksi. Kuitenkin vaaleilla valittavien aluevaltuustojen päätettäviksi siirtyvät asiat, joita kaikki kansalaiset ja kansalaisuudettomat maassamme ovat oikeutettuja käyttämään.

Näissä aluevaaleissa valitaan 59-jäseninen aluevaltuusto, joka käyttää ylintä päätösvaltaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

Ikävä kyllä uudistuksen tuloksena hallintohimmeli lisääntyy entisestään ja byrokratia paisuu aivan kohtuuttomasti.

Aluevaalien jälkeen hyvinvointialueille valitaan/nimitetään hallitus, lautakunnat, valiokunnat, neuvostot, jaostot sekä mahdolliset muut toimielimet. Nykyiselläänkin on jo olemassa Kymsoten luottamushenkilöorganisaatio sekä alueelliset maakuntavaltuustot ja -hallitukset, jotka edelleen jäävät himmeliin pyörimään, vaikka uudet aluevaltuustot aloittavatkin toimintansa.

Lisäksi kuntien verotulot romahtavat ja asukkaiden veroprosentti tullee myöhemmin kasvamaan. Kuitenkaan käytännössä mikään ei muutu, vain hallinto paisuu. Aivan kestämättömälle tasolle! Jotkut tahot ovat ilmaisseet jo etukäteen aikovansa vähentää reuna-alueiden palveluverkkoa, eli suoraan sanottuna palvelut heikkenevät ja keskittyvät entistä enemmän hyvinvointialueiden suurten kaupunkien keskustoihin.

Mielestäni tällaiseen ei pidä alistua, vaan nimenomaisesti äänestää tulevissa aluevaaleissa, koska antamalla äänesi valitset edustajasi tulevaan hallintohimmeliin, joko kasvattamaan hallintoa tai vähentämään sitä. Joko lopettamaan terveyskeskuksia tai taistelemaan niiden säilyttämisen puolesta.

Jos taas et halua äänestää, muuta Helsinkiin. Siellä ei järjestetä aluevaaleja ollenkaan. Ihmeellistä, mutta totta!

Samuli Sibakoff, Kotka

aluevaaliehdokas (ps.)

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka