Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Upean elinympäristön yhteinen Kotka

Yksi onnistuneen kaupunkistrategian tunnusmerkki on sen jalostuminen toimintaa ohjaavaksi ja asukkaiden arkea tukevaksi konkretiaksi.

Kotkassa strategian ja konkretian välissä on 12 strategiaa tarkentavaa ohjelmaa. Näistä osallisuusohjelman toimenpiteet ovat kuluvan vuoden aikana mahdollistaneet osallisuuden eri asukasryhmille ja tulleet tutuiksi tuhansille kotkalaisille.

Kesäkuussa toimeenpantu osallistuvan budjetoinnin kokeilu on jo nyt monelta osin konkretiaa. Itse olen käyttänyt ”nautintaoikeuttani” Santalahden nuotiopaikalla, ja Mussalon uudistettuun Molskikseen kerkesin sukeltaa ennen säiden viilentymistä. Asian tunnettavuudesta ja sen aiheuttamasta julkisesta keskustelusta päätellen on löydetty toimiva tapa lisätä päättäjien ja asukkaiden välistä kanssakäymistä ja elinympäristön viihtyvyyttä.

Virka- ja luottamushenkilöjohdosta koostuneen pienryhmän Kylässä Kotkassa -vierailut Tiutiseen, Jäppilään ja Sunilaan jatkoivat samalla osallistavalla linjalla. Vaikka kaupunginosilla on omanlaisensa menneisyyteen pohjaava identiteetti, haasteet ja mielenkiinnon kohteet, myös yhteneväisyyksiä löytyy. Näistä lähiluonnon ja harrastuspaikkojen merkitys viihtyvyyden edistäjänä, huoli julkisista kulkuyhteyksistä ja vahva yhteisöllisyys jäivät päällimmäisinä mieleeni.

Lähiluonnon osalta selkeäksi epäkohdaksi koettiin ”rantojen ja raittien pusikoituminen”, mihin jokaisen elinvoimaisen meri-, satama- ja puistokaupungin puolestapuhujan on helppo yhtyä.

Vaikka kaupungin resurssien rajallisuus nopean muutoksen aikaansaamiseksi on hyvin tunnistettu, periksi ei haluta antaa. Voisiko keskusteluissa esillä olleesta, kaupungin resursseilla tuetusta talkootyöstä, kehittää laajemminkin käyttöön otettavissa olevan toimintatapamallin – kotkalaisen tavan edistää lähiympäristön viihtyvyyttä? Ainakin strategiset kärjet 2 ja 3, upean elinympäristön Kotka ja yhteinen Kotka tykkäisivät.

Jouko Rauhala

Kaupunginvaltuutettu (kok.)

Kotka

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka