Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Toivon vaalit sosiaali– ja terveysalan henkilöstölle

Sote-uudistuksen tärkein lähtökohta on tasavertainen palvelujen tuottaminen alueiden ihmisille, turvata perusterveydenhuollon lähipalvelut sekä saada henkilöstö riittämään koko maassa.

Henkilöstön näkökulmasta alalla pätee samat työelämän lainalaisuudet kuin muillakin aloilla. Arvostetaan työelämässä olevia joustoja, johdon näkyvää kiinnostusta henkilöstöä kohtaan, panostusta esimiestyöskentelyyn, hyvää muutosjohtamista, kouluttautumismahdollisuuksia ja kehittymistä omassa työssään. Arvostetaan toimivaa keskusteluyhteyttä työntekijöiden, esimiesten ja johdon välillä. Arvostetaan mahdollisuutta saadaan tehdä merkityksellistä työtä ja kokea työnhallinnan tunnetta.

Suurelta osin nämä tavoitteet eivät tässä ajassa toteudu ja siitä on seurannut henkilöstön lähteminen pois alalta. Harvoin paetaan suurta työmäärää vaan juurikin alalla koettua huonoa johtamistapaa, joka on jäänyt kehityksessä viime vuosituhannelle, tämä vähentää alan veto- ja pitovoimaa sekä synnyttää halun vaihtaa alaa. Tämä suuntaus pitää nyt saada pysäytettyä.

Hallintoa pitää pystyä supistamaan uudistuksen myötä. Kun nykyisestä 200-300 yksiköistä tuotantovastuu siirtyy hallinnollisesti 21:een yksikköön, tulee hallinnosta vapautumaan sotealan osaavaa henkilöstöä välittömään työhön kentälle.

Yksi uusien hyvinvointialueiden, -valtuustojen ja -hallituksien haaste on saada ihmiset innostumaan uudestaan sote-alan töistä. Organisaatioista, työtehtävistä ja työympäristöstä tulee tehdä niin innostava ja houkutteleva, että suuntaus muuttuu. Näin on mahdollista myös saada alanvaihtajia palaamaan takaisin.

Uudet yritystoiminnan mahdollisuudet tulee myös huomioida. Pienten hoivayritysten ja kotiin vietävien palvelujentuottajien pitäminen muutoksessa mukana on myös yksi keino lisätä työllisyyttä ja kannustaa yrittäjyyteen.

Meillä on käsillä vain toivoa ja huikeita mahdollisuuksia tehdä parannuksia koko Kymenlaakson näkökulmasta!

Riikka Turunen, aluevaaliehdokas (kesk.), Pyhtää

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka