Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Varhain saatu diagnoosi on muistisairaan etu

Etenevään muistisairauteen sairastuneet ja heidän läheisensä törmäävät moniin haasteisiin jo ennen kuin muistisairausdiagnoosi on saatu. Meidän kaikkien olisi hyvä tiedostaa, että muistivaikeudet eivät ole ainut oire muistisairauksissa.

Muistamattomuuden taustalla olevat syyt tulee aina selvittää. Myös ammattilaiset tarvitsevat lisää tietoa muistisairauksista ja niiden aiheuttamista oireista sekä aikaa ja taitoa ihmisen kohtaamiseen ja kuulemiseen.

Näitä asioita tarvitaan, jotta muistisairauksien varhainen tunnistaminen olisi mahdollista. Muistiaktiivien näkemys on, ettei muististaan huolestunutta aina ole otettu riittävän vakavasti tai ettei ihminen itse hakeudu tutkimuksiin.

Varhainen diagnoosi on aina sairastuneen etu. Ajoissa tehty diagnoosi mahdollistaa oikean hoidon ja tukipalveluiden aloittamisen varhaisessa vaiheessa. Niillä voidaan lieventää sairauden aiheuttamia oireita ja hidastaa taudin etenemistä.

Kun toimintakykyä tuetaan panostamalla varhain aloitettuun lääkehoitoon ja kuntoutukseen, mahdollistetaan oman näköisen elämän jatkuminen ja yhteiskunta säästää kustannuksista, kun tarve siirtyä pitkäaikaishoitoon viivästyy. Muistisairaudet ovat eteneviä neurologisia sairauksia, jotka vaikuttavat ihmisen toimintakykyyn laaja-alaisesti.

Muistisairaus vaikuttaa myös läheisiin. Sairaus on aina haaste ja tyypillinen omaishoitaja on yli 65-vuotias. Monen läheisen jaksaminen on tiukalla. Läheisten tukemiseen tarvitaan oikea-aikaista ohjausta. Kukaan ei tunnu ehtivän syventyä muistiperheiden tilanteeseen. Asioiden hoitamista ei ole edesauttanut se, että maakunnan sote-organisaatiossa niin puhelinnumerot kuin työntekijät vaihtuvat tiuhaan.

Muistisairaan hoito ja huolenpito on sitovaa ja vaatii sopeutumista monilla elämänalueilla kaikilta läheisiltä. Läheisen jaksamista tukee oma aika ja tauotus. Terveydenhuollossa on myös tärkeää tehdä arviointia läheisen omasta terveydentilasta.

Tuula Järvinen

Leila Blomerus

Kymenlaakson Muistiaktiivit

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka