Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Pääkirjoitus: Oppilaanohjaus lisää nuorten tasavertaisuutta

Issu Huovinen

Laajentunut oppivelvollisuus kestää yli lukion tai ammattitutkinnon. Kunnilla on myös lakimuutoksen myötä velvollisuus tehostaa oppilaanohjausta niin, että jokainen nuori tietäisi, mitä opinpolkua hän pääsee tavoitteisiinsa.

Nyt kaikki peruskoulun 8.–9.-luokkalaiset pääsevät entistä laajemman ja myös yksilökohtaisen ohjauksen piiriin. Nuoren kuuluu tietää, mitkä ovat peruskoulun keskiarvon vaatimukset, jotta koulu- ja opintopolku kulkee kohti hänen omia tavoitteitaan.

Kotkassa oppilaanohjauksen tehostamista otettiin käyttöön jo viime keväänä osalle 8.-luokkalaisia. Noiden kokemusten anti oli, että koulumenestys ja opiskelun motivaatio paranivat, kun tavoitteet olivat tiedossa.

Nuorten kanssa toisaalla elävä nuorisotoimi taas todentaa, että suurin osa nuorista etenee opiskeluissa luontevasti. Kaverit ja elämänpiiri vaikuttavat luonnollisesti myös opiskelupaikan valintoihin. Nyt asiaa rikastuttaa myös se, että toisen asteen koulutus on ilmaista.

Huolestuttavaa on, että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvussa suhteessa tukea tarjoaviin koulutuspaikkoihin Kymenlaaksossa. Harva nuori haluaa lähteä toiselle asteelle kotipaikan ulkopuolelle.

Kotkan–Haminan seudun koulutuskuntayhtymä lisäsi oppivelvollisuuden laajentumisen vuoksi opiskelijoiden ohjausta, erityisen tuen palveluita ja oppimisvalmiuksia tukevia opintoja. Mutta jos vaativan erityisen tuen tarve ammatillisessa koulutuksessa jatkaa kasvuaan, voi kuntayhtymä joutua hakemaan sen järjestämislupaa ministeriöltä.

Suuntaus oppivelvollisuuden laajentamiseen oli erinomainen ratkaisu maksuttomuuden kanssa. Oppilaanohjauksen tehostaminen kuntien velvoitteena lisää nuorten tasa-arvoisuutta riippumatta siitä, mikä perhetausta ja varallisuus on.

Oppivelvollisuus on suomalaisen yhteiskunnan peruskivi. Nuorille koulutuksen mahdollisuudet laajenevat.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka