Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Puolustusselonteossa on ruutiukon maanpuolustusopin mukaan perustuslaillinen valuvika

Suomen maanpuolustusasioissa on aiempaan verrattuna tapahtunut monia merkittäviä edistysaskeleita. Erityisen tunnustuksen ansaitsee puolustuksemme nykyinen integroituminen parlamentaariseen päätöksentekoon. Olemme hiljattain saaneet peräti valtioneuvostotasolta vuoden 2020 ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ja nyt 2021 puolustusselonteon. Ymmärretään, ettei maanpuolustus ole erillinen tai peräti suljettu sotilasalue.

On kuitenkin eri asia, onko tämä edistys kansainvälisesti kilpailukykykyistä. Se ei käy ilmi muutoin erinomaisista lehtiartikkeleista. Silmiin pistääkin paha lommo. Kuvassa ja keskeisenä johtohahmona ei näy puolustusvoimien ylipäällikkö, tasavallan presidentti.

Ruutiukon maanpuolustusopin mukaan kyseessä on perustuslaillinen valuvika. Suunnitteleeko joku ja johtaako joku muu jonkun muun eväillä? Ja johtaako joku kaikkea kypäristä kyberien kautta aurinkomyrskyihin? Kansakunnan katse harhailee.

Paha lommo meillä on myös siinä, ettei rannikkopuolustuksen omaehtoisesti purettua puolustusvoimaa ole kyetty korvaamaan. Suomenlahden ja sen rannikkoväylien sotilaallinen merkitys kulkuväylänä vastaa vähintään Nevan suurta merkitystä keskiaikana. Esimerkiksi Kirkonmaan linnake oli 1970-luvulla ampumavalmiudessa yleensä puolessa tunnissa, vappuyönä kyllä jonkin verran hitaammin. Mitkä joukot mahtavat olla tällaisessa valmiudessa nyt ja tulevassa?

Paikallisjoukkoja kehitetään paria kertaluokkaa aiempaa vaativampiin tehtäviin. Kirjoitetaan, että ne estävät Krimin 2014 vihreiden miesten tapaiset yllätykset. Uudistetut paikallisjoukot tulevat suunniteltuun valmiuteen ilmeisesti 2020-luvun kuluessa. Kysymys kuuluu, saadaanko nämä reserviläiset taisteluvalmiiksi VPK:n tai edes hirviseurojen nopeudella? Siis nyt tai tulevassa. Jos ei saada, ollaan myöhässä. Ei muuten ole korvattu myöskään jalkaväkimiinoja.

Ainoa taho, jolla on voimaa hyökätä Suomeen, on Venäjä. Se voi esimerkiksi Zapad-sotaharjoituksensa yhteydessä jakaa paukkupatruunoiden sijaan kovat ampumatarvikkeet, harhauttaa, häiritä viestiyhteyksiä ja krimittää vaikka Kaakkois-Suomen, Hankoniemen tai Ahvenanmaan. Tai Virumaan tai Puolan ja Liettuan rajalta Suvalkin käytävän Kaliningradiin. Tai tehdä jotain muuta. Ja ilmoittaa, että he haluavat hyvät suhteet kaikkiin kansoihin ja että heillä on öljyä, kaasua ja pommeja.

Pertti Huhtanen, Kotka

Paikallisjoukkoja kehitetään paria kertaluokkaa aiempaa vaativampiin tehtäviin.

Kommentoi