Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Pääkirjoitus: Liikenteeseen valtionrahoitusta – Kotkasta mukana rata- ja tiehankkeita

Tiina Katajisto

Kymenlaakson liikennehankkeet ovat Väyläviraston investointiohjelman mukaan saamassa kaivattua rahoitusta. Kymenlaakson liitto ehätti jo ohjelman luonnosvaiheessa kommentoimaan maakunnan osuutta hyväksi.

Kotkassa kiireelliseksi on luokiteltu Kotolahden läpiajoraide Mussalon satama-alueella. Lisäraiteelle on esitetty 5:tä miljoonaa euroa. Kotka–Kouvola-radan parantamistöihin on luonnoksen mukaan tulossa 35,5 miljoonaa euroa. Sekin on määritelty kiireelliseksi. Sen sijaan Kouvola–Kuopio-radan matka-ajan lyhentäminen on rataverkoissa vielä jatkosuunnittelua vaativien hankkeiden joukossa.

Maanteillä pääosa Kymenlaaksoon suunnitellusta investointirahasta on menossa valtatielle 15. Kotkan ja Kouvolan välisen pääväylän parantamiseen on tulossa 94 miljoonaa euroa. Liikenneturvallisuuden ja palvelutason parantamiseen on esitetty 8:aa miljoonaa euroa Hyväntuulentielle.

Väylävirasto laatii vuosittain kahdeksan tulevan vuoden investointiohjelman. Nyt ohjelmassa mainitut hankkeet on suunniteltu vuosille 2022–2029. Parhaillaan investointiohjelma on lausuntokierroksella.

Kaikkiaan Väyläviraston investointiohjelman suuruus on noin 2,5 miljardia euroa. Väylien parantamisessa keskeistä on koko maan saavutettavuuden parantaminen. Esimerkiksi ratahankkeissa korostetaan yhteyksiä satamissa ja Venäjälle. Lisäksi paranevat kuljetusten tehokkuus ja ennakoitavuus sekä liikkujien turvallisuus.

Itsekseen rata- ja tiehankkeet eivät Väyläviraston ohjelmaan pääse. Vaikuttamistyötä ovat tehneet niin kunnat, ely-keskus kuin maakuntaliittokin. Ne ovat pyrkineet tuomaan esiin maakunnan toimivan logistiikan tärkeyttä. Itäisen rantaradan osalta tosin joudutaan tälläkin kertaa jäämään odottamaan.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka