Lukijalta | Nuoriin panostaminen on sijoitus kaikkien tulevaisuuteen

Onneksi olkoon uusille valituille kunnanvaltuustojen jäsenille! Olette saaneet vastuullisen tehtävän, joka vaatii ymmärrystä monista asioista, joilla yhteiskuntaa rakennetaan aina paremmaksi. Teette merkittäviä päätöksiä myös nuoriin liittyen. Ette vain siihen, miten nuoret voivat tänään, vaan myös siihen, minkälaisessa maailmassa me kaikki asumme 20 vuoden kuluttua. Nuoriin panostaminen on sijoitus paitsi heidän henkilökohtaisen potentiaalinsa toteutumiseen, myös tulevaan yhteiseen elinvoimaamme.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin perustana on laadukas varhaiskasvatus ja koulutus sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut niin, että kaikki pysyvät mukana. Yhtään nuorta ei ole varaa hukata, ei yksilön eikä yhteiskunnan näkökulmasta.

Nuorten kysymykset ja huolet on otettava tosissaan. Nuorilla ei ole yhtä hyviä keinoja käsitellä vaikeita tunteita kuin aikuisilla. Nuorille tulee antaa selkeä viesti, että heidän näkemyksensä ovat tärkeitä. Koetun turvallisuuden kautta syntyy luottamus, joka kantaa eteenpäin. Hyvään osallisuuteen tarvitaan nuorten ja aikuisten vuoropuhelua, aitoa kohtaamista sekä keskinäistä oppimista ja luottamusta. Yhdessä voidaan purkaa pelkoja, etsiä ratkaisuja sekä luoda innostavaa näkyä tulevaan.

Nuorten joukko on moninainen. Tarvitaan monenlaisia keinoja nuorten kuulemiselle ja vaikuttamiselle, jotta saadaan erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten ääni kuuluviin. On tärkeä saada vahvistettua nuorten käsitystä mahdollisuudestaan toimia itse ja vaikuttaa itseään ja ympäristöään koskeviin asioihin. Se lisää myös kaikkien muiden toimintojen ja palvelujen vaikuttavuutta. Nuorille on annettava vastuuta ja heidän yritteliäisyyttään on tuettava ja rohkaistava, että he saavat otteen todellisesta elämästä.

Nyt kaivataan yhteistyötä yli puoluerajojen. Nuorten asiat ovat kaikkien yhteisiä asioita. Paljon hyvää työtä on jo tehty ja meneillään. Työhön kuitenkin tarvitaan jatkossakin panostusta, missä kunnalliset päättäjät ovat avainasemassa.

Tarvitaan kokonaisvaltaista ja systeemistä ajattelua, jossa kaikkia asioita katsotaan laaja-alaisesti eri näkökulmat huomioiden ja vaikutukset nuoriin tunnistaen. Myös kunnan veto- ja pitovoiman näkökulmasta asia on ensiarvoisen tärkeä.

Haastammekin teidät, uudet arvoisat päättäjät kuuntelemaan aidosti lapsia ja nuoria. Heillä on painavaa sanottavaa niin oman elämän asiantuntijoina kuin kunnan päätöksentekoonkin. Ottakaa ne vakavasti. Näin saamme paitsi hyvinvoivia nuoria, myös hyviä tulevaisuuden tekijöitä ja päättäjiä sekä turvallisen yhteiskunnan, jossa kaikenikäisillä on hyvä olla.

Eeva-Liisa Tilkanen, toiminnanjohtaja, Nuorten Suomi ry

Maria Kaisa Aula, valtiosihteeri, valtiovarainministeriö

Lea Goyal, koulutusasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus

Erkki Järvelä, maakuntajohtaja, eläkkeellä

Pirkko Melville, vastuualuejohtaja, Keski-Suomen ELY-keskus

Jorma Nokkala, teollisuusneuvos

Petri Palviainen, Senior Advisor, Ascent Kehittämispalvelut

Heikki Parkatti, opetusneuvos

Johannes Partanen, opetusneuvos

Inkeri Pasanen, varapäätoimittaja, Keskisuomalainen

Tiina Sivonen, toiminnanjohtaja, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Tarja Tuomainen, kehityspäällikkö, Edita Publishing Oy; puheenjohtaja, Nuorten Suomi ry

Jouni Välijärvi, professori emeritus, Jyväskylän yliopisto

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka