Lukijalta | Koronavelan maksu tulee Kotkassa aloittaa mielen hyvinvoinnin vahvistamisesta

Kansallisen FinSote -kyselytutkimuksen avulla seurataan suomalaisten hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuvia muutoksia. Viimeisin kysely ajoittui syyskuun 2020 ja helmikuun 2021 välille. Tuloksia voidaankin nyt tarkastella myös koronaepidemian vaikutusten valossa. Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien osuus on jo ennen koronaa ollut Kotkassa maan keskimääräistä suurempi.

Psyykkistä kuormittuneisuutta kartoitetaan kysyen esimerkiksi ahdistuneisuudesta ja masentuneisuudesta. Verrattuna vuoden 2018 kyselyyn psyykkinen kuormittuneisuus on Kymenlaaksossa yleistynyt tilastollisesti merkitsevästi. Alkoholia liikaa käyttävien osuus oli Kymenlaaksossa maan korkeinta ja 35,4 prosenttia kyselyyn vastanneista ylitti liikakäytön rajan. Sosiaalipalveluun pääsyssä on alueellamme koettu viivettä.

Mielen kuormittuneisuus ennakoi tarvetta lisääntyneelle mielenterveyden tukemiselle ja tarpeeseen tulee vastata. Kunnan tulee hyödyntää järjestöjen potentiaalia ja tukea järjestöjä kuntalaisten hyvinvointia tukevassa työssään. Kymsoten kanssa tulee varmistaa, että mielenterveysapua on saatavilla sosiaali- ja terveydenhuollon perustasolla.

Tuoreeltaan valmistuneet Kansallinen Mielenterveysstrategia ja Päihde- ja riippuvuusstrategia korostavat ongelmia kokevien ja heidän läheistensä oikeuksien toteutumista sekä helposti saatavilla olevia, laadukkaita palveluja. Nämä asiakirjat tulee Kotkassa ottaa huolelliseen tarkasteluun ja tehdä yhteistyössä kunnan eri sektorien, järjestöjen ja Kymsoten kanssa suunnitelma siitä, miten kotkalaisten oikeus hyvään mielenterveyteen saadaan toteutumaan arjessa. Tiedon ja kansallisten suositusten hengessä tulee käynnistää päättäjien, johtajien ja henkilöstön mielenterveysosaamisen koulutus.

Miia Kurttila, kuntavaaliehdokas (sd.), Kotka

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka