Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Varhaiskasvatus ja peruskoulu Kotkan vahvuuksiksi

Maailmalla ihaillaan ja arvostetaan suomalaista varhaiskasvatusjärjestelmää ja peruskoulua. Kannatan päiväkodin varhaiskasvatusta, koska siellä lapsi oppii ryhmässä toimimista, monenlaisia taitoja sekä luovaa toimintaa. Keskinäinen luottamus, johdonmukainen toiminta, välittämisen osoittaminen ja rajojen asettaminen on lapsen parhaaksi. Tällä on vaikutusta myös henkilökunnan työtyytyväisyyteen ja ammatissa pysymiseen. Nyt kuuluu hälyttäviä lukuja liian vähäisestä henkilökunnasta, alan vaihtamisesta ja alan koulutukseen hakeutumisen vähäisyydestä.

Joitakin vuosia sitten tein paljon yhteistyötä Etelä-Kymenlaakson koulujen kanssa. Sinä aikana näin paljon positiivista, mutta monia myös hyvin levottomia ja keskittymiskyvyttömiä lapsia, jotka pahimmillaan häiritsivät käytöksellään koko luokkaa. Ryhmäkoot uhkaavat kasvaa, koska erityisluokkia on vähennetty ja erityistä ja tukea tarvitsevia ja vähäisellä suomenkielentaidolla varustettuja lapsia integroidaan yleisopetuksen luokkaan.

Tilanteesta johtuen yhden luokanopettajan resurssit eivät riitä normaaliin opetukseen. Siksi Kotkassakin erityisen tuen oppilaat tarvitsevat riittävästi erityisopettajan, resurssiopettajan ja koulunkäynninavustajan tukea tai jo kauan haaveiltuja omia ryhmiä. Tämä erityistuen tarvitsijoiden resurssi tulee ottaa huomioon päätöksenteossa.

On hienoa, että Kotka ei ole koronan aikana lomauttanut opettajia kuten Kouvola teki. Todellisuudessa yksi opettaja ei voi kantaa vastuuta kahdesta luokasta ja koulun arvostus on tällöin vähäistä. Koulu ei ole lasten säilömispaikka vaan monien tietojen, taitojen ja asenteiden oppimisyhteisö. Koronan aikainen opettajien etäopetus-suunnittelu ja toteutus on erinomainen esimerkki opettajien joustavuudesta ja laadusta. Oppilaat tarvitsevat vakaan ja luotettavan peruskoulun.

Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, kuntavaaliehdokas (sd.), Kotka

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka