Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Koulutus on tehokkain keino nostaa Kotkan työllisyysastetta

Kotkassa eniten työpaikkoja on kadonnut ammateista, joissa ei edellytetä perusasteen jälkeistä tutkintoa. Näistä työpaikoista on Kotkassa jäljellä enää 2 184 työpaikkaa eli noin 25 prosenttia vuoden 1988 tasosta eli 8 531 työpaikasta. Työpaikkojen vähentymistä on Kotkassa pehmentänyt työpaikkojen lukumäärän kasvu muilla koulutusasteilla, sillä vuosina 1988–2018 kaupungista vähentyi 3 403 työpaikkaa.

Koulutusasteen merkitys havainnollistuu 18–64-vuotiaiden työllisyysasteesta. Kymenlaaksossa vuonna 2019 perusasteen koulutuksen suorittaneiden työllisyysaste oli 39 prosenttia ja toisella asteella 68 prosenttia. Luvut ovat selvästi alemmat kuin korkeakoulutetuilla, joilla työllisyysaste oli alemmalla korkea-asteella 82 prosenttia ja korkealla asteella 87 prosenttia.

Kestävä keino parantaa työllisyyttä on nostaa työttömien koulutustasoa. Tämä kasvattaa merkittävästi työllistymistodennäköisyyttä ja luo mahdollisuuksia vaikuttaa myös rakennetyöttömyyteen, joka on sidoksissa koulutusasteeseen. Kotkassa oli helmikuussa 2021 rakennetyöttömistä korkeintaan toisen asteen suorittaneita 82 prosenttia.

Työllisyysasteen nousua on tuettava vahvistamalla koulutusinstituutioita ja yksilöiden sosiaalista liikkuvuutta. Koulutuksen vahvistaminen voidaan aloittaa esimerkiksi turvaamalla terveelliset oppimisympäristöt, valjastamalla data-analytiikka tukemaan yksilöllistä opiskelua ja tukitoimien kohdentamista ja varmistamalla vieraskielisten lasten oikeus opiskella omaa äidinkieltään.

Investoinnit oppimiseen ja koulutukseen lisäävät kaupungin kilpailukykyä ja parantavat sen houkuttelevuutta asuinpaikkana. Olisiko jo aika puhua koulutuksen vahvistamisesta yhtä paljon kuin infrastruktuuri-investoinneista?

Olli Lehtonen, Kotka

kuntavaaliehdokas (sd.)

Kestävä keino parantaa työllisyyttä on nostaa työttömien koulutustasoa.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka