Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Pääkirjoitus: Kulttuurissa pitää priorisoida – Taloudellisessa tuessa on jossakin pisteessä nuorien tekijöiden vuoro

Issu Huovinen

Kulttuuri kuuluu kaikille ikäryhmille ja kulttuurikulutuksen määrä kasvaa iän myötä. Silti on yllättävää, että Kotkassa kulttuuriavustusten hakijoiden keski-ikä oli viimeisimmässä haussa 63 vuotta.

Kulttuuriavustusten hakijoita ovat suuressa osin yhdistykset, joissa toimijoiden keski-ikä on korkea. Kulttuurin harrastaminen näkijänä, kokijana ja tekijänä onkin mukava signaali vireiden eläkeläisten kaupungista. Mutta jos priorisoidaan, missä on tie tulevaisuuteen – olemassa olevien toimijoiden tukemisessa vai uusien sukupolvien kannustamisessa?

Koronapandemia laittoi kulttuurialan kurimukseen. Kunnalliset, väestöpohjaan verratessa pienet avustusrahat olivat kuitenkin jo tätä ennen vakioituneet tavat kannustaa kaupungin kulttuurin tekijöitä. Kyse on siinä vahvasti harrastustoiminnasta.

Kotkalla on vetovoimatekijöitä nuorille eri alojen taiteilijoille. Seudun elinkustannukset ovat huokeammat, toimintaa ja tekemistä mahdollistavia edullisia vuokratiloja on tyhjillään. Tervetulotoivotus ja vuokra-ateljeen osoittaminen ei kuitenkaan pitkälle kanna. Uuden taiteen tekijän kuuluisi olla osallinen ja roolissaan kuultu asiantuntija, kun esimerkiksi avustuksia jaetaan. Lisäksi avustusjärjestelmässä pitäisi olla oma selkeä osuus uusien nimien, hankkeiden ja tyylien tukemiselle.

Rakennettava tapahtumakeskus on suuri investointi kulttuuri- ja tapahtumatuotannon elinkeinoon. Se on kuitenkin täysin eri asia kuin kulttuurikaupungin rakentaminen niin, että kaupunki on kulttuurin tekijöiden Kotka.

Kulttuuri on yksi paikkakunnan vetovoimatekijä. Oikeassa suhteessa kaikki osatekijät niin elämisen edellytykset, henkinen vireys ja luontoympäristö merellisenä kaupunkina rakentavat vetovoiman.

Väestön ikääntyminen on tosiasia, mutta voi uskoa, että jokainen henkistä vireyttään kulttuurin parissa ylläpitävä kaupunkilainen ymmärtää, että taloudellisessa tuessa on jossakin pisteessä nuorien tekijöiden vuoro.

Toinen asia on se, miten saada nuorten ja uusien tekijöiden tietoisuuteen esimerkiksi kulttuuritekijöiden erilaiset avustusjärjestelmät. Olisiko tässä ohjauksen paikka eräänlainen kunnallisen mentorin työsarka?

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka