Lukijalta | Esteettömyys on osa onnistuneen tapahtuman järjestämistä

Kymen Sanomat kirjoitti 23.5.2021 Kotkassa suunnitteilla olevasta tapahtumien tuotantotukiavustuksesta. Asiaa käsitellään Kotkan elinvoimalautakunnassa 25.5.2021. Lautakunnan esityslistalla tuen ehdoiksi on mainittu, että tapahtuman järjestäjän on osoitettava järjestäneensä onnistuneesti vastaavan kokoisia tapahtumia, ja että tapahtuman järjestäjän tulee esittää toteuttamiskelpoinen tuotanto-suunnitelma.

Mitä on onnistunut järjestäminen? Esimerkisi sitä, että tilaisuuteen pääsee. Mikä takaa sen, että tilaisuuteen pääsee? Esteettömyys. Esteettömyys alkaa parkkipaikalta, ja jatkuu tapahtumapaikalle sisältäen eri tavoin toimintarajoitteisten ihmisten huomioon ottaminen koko tapahtuman ajan.

Kotkan kaupungin osallisuussuunnitelmassa 2021–2025 on mainintoja esitteistä; tavoitteena on jatkossa sekä netti- että paperiesitteisiin saada invatunnus silloin, kun paikka on esteetön, ja siellä on ohjeiden mukainen invavessa.

Ehdotan, että Kotkan osallisuussuunnitelman mukaisesti myös tapahtuma-avustuksiin laitetaan ehdoksi tapahtuman esteettömyys, alkaen esitteistä.

Leila Hinkkanen, Kotka