Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Kunnassa mielenterveys tulee ymmärtää sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden edellytyksenä

Puhutaanpa mielen hyvinvoinnista tai mielenterveydestä, on hyvä tietää, että kyseessä ei ole pysyvä tila, vaan elämän eri vaiheissa vaihteleva voimavara, jota voidaan vahvistaa päivittäisissä ihmissuhteissa ja ympäristöissä, joissa elämme. Mielenterveyden turvin lapset kasvavat ja kehittyvät, aikuiset jaksavat osallistua ja kantaa vastuuta itsestään ja toisista, ikääntyneet voivat elää hyvää elämää toimintakykyisinä.

Hyvä mielenterveys rakentuu varhaislapsuudesta lähtien ja kasvuolosuhteet vaikuttavat merkittävästi mielenterveyteen. Siksi lasten ja nuorten hyvästä arjesta on huolehdittava aivan erityisesti. Varhaiskasvatuksen ja koulun on tuettava hyvää ja turvallista kasvua ja harrastamisen mahdollisuudet tulee taata kaikille. Aikuiset tarvitsevat tietoa ja ymmärrystä mielenterveydestä voimavarana, mielenterveyden suoja- ja riskitekijöistä sekä keinoista, joilla mielenterveyttä voi vahvistaa.

Mielen hyvinvointia vahvistavassa kunnassa varmistetaan, että apua ja hoitoa on saatavilla sote-palveluissa silloin, kun kuntalainen niitä tarvitsee. Haavoittuvassa asemassa oleville annetaan kohdennettua tukea ja varmistetaan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistumiseen ja päätöksentekoon. Kunnassa rakennetaan kumppanuutta kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa ymmärtäen niiden merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille. Yritykset ja työpaikat ovat kunnan elinvoiman tukipilareita.

Mielen hyvinvointia vahvistavassa kunnassa mielenterveys nähdään sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden edellytyksenä. Kuntalaisia tuetaan mielenterveytensä vahvistamiseen ja painopiste siirtyy korjaavista palveluista ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen. Kunnan tulee huolehtia tehtävästään, eli sellaisista toimintarakenteista ja – tavoista, joilla kaikkien kuntalaisten hyvinvointia tuetaan poikkihallinnollisesti, kaikilla tasoilla.

Miia Kurttila, kuntavaaliehdokas (sd.), Kotka

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka