Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Investoinneista työpaikkoja kotkalaisille pitkäaikaistyöttömille

Kunnat investoivat Suomessa mittavia summia. Niiden merkitys aluetalouteen ei ole mitenkään vähäpätöinen – vaikka kysymys olisikin sijoituksesta vaikkapa koulurakennukseen. Siksi onkin merkillistä, että hankintapäätöksissä halvin hinta on liian usein ollut määräävä tekijä.

Kotkalla on käsissään yli 100 miljoonan euron investoinnit lähivuosina. Kotkan näkökulmasta on tärkeintä että näistä investoinneista syntyy mahdollisimman paljon työtä kotkalaisille yrityksille ja työntekijöille. Näin investointi palaa muun muassa verotuloina omaan kassaan.

Kaupunginhallitus on päättänyt paikallisia yrityksiä ajatellen rakentaa Karhulan tulevat rakennusinvestoinnit neljänä erillisenä hankkeena, perinteisellä tavalla kunnan omaan taseeseen. Tässä muodossa kotkalaisilla yrityksillä on mahdollisimman hyvät mahdollisuudet osallistua urakoihin.

Samalla Kotka päätti hyödyntää vihdoin sosiaalisia näkökulmia huomioivaa hankintatapaa. Kokouksessa hyväksyttiin esityksestäni lisäys, jonka mukaan vähintään yhdessä kokonaisuuden hankkeessa työllistetään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia kotkalaisia. Kunta hyötyy tästä suoraan pienenevinä niin sanottuina Kelan sakkomaksuina.

Tärkeintä on, että saamme pitkäaikaistyöttömille rakentajille oikeita työmahdollisuuksia asiallisella palkalla pakkokurssien ja kuntouttavan työtoiminnan sijaan. Kenties joillekin heistä aukeaa elämään uusi polku takaisin työmarkkinoille.

Joona Mielonen (vas.)

kaupunginhallituksen jäsen

Kotka päätti hyödyntää vihdoin sosiaalisia näkökulmia huomioivaa hankintatapaa.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka